Profiel

Als senior onderzoeker en projectleider bijt ik mijn tanden graag stuk op complexe dossiers. In Nederland én in de Caribische rijksdelen. Daarbij gaat het meestal om semiwetenschappelijk onderzoek op het grensvlak van maatschappelijke ontwikkeling en strafrecht.

Vragen die ik regelmatig beantwoord in mijn werk zijn: wat was nu precies het doel van deze wet of dit beleidsprogramma? En hoe effectief zijn de initiatiefnemers daarin? Vragen die zowel een gedegen theoretische analyse vereisen als grondige kennis van methoden en technieken van onderzoek. Vereisten die mij – gelet op mijn kennis en ervaring – goed passen.

Vanwege mijn passie  voor bestuurlijke vraagstukken studeerde ik Politieke Geografie en promoveerde in de Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Binnen DSP-groep specialiseerde ik mij in het strafrecht van Nederland en die van de eilanden in de West.

Typisch Oberon

  • Scherpe kijk op complexe bestuurlijke vraagstukken.
  • Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid lever ik hoge kwaliteit voor mijn klanten.
  •  Nieuwsgierig en soms tegendraads.