Profiel

Ik zet mijn tanden graag in complexe dossiers op het snijvlak van maatschappij, bestuur en organisatie. Dat geldt in het bijzonder voor thema’s die voortkomen uit de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. Ik doe dat in Nederland én in onze Caribische rijksdelen. Vragen die ik regelmatig beantwoord, zijn: hoe reëel zijn de gestelde doelen en kan de werkwijze niet beter of eenvoudiger?

Vanwege mijn passie  voor bestuurlijke vraagstukken promoveerde ik in de bestuurskunde. Bij DSP-groep houd ik mij als onderzoeker en adviseur bezig met systeemvraagstukken op de grens van zorg en veiligheid. Ik werk daarbij niet alleen voor, maar ook graag samen met de opdrachtgever zodat we zo goed mogelijk elkaars kennis en vaardigheden kunnen aanvullen.

Typisch Oberon

  • Bewaart overzicht binnen complexe opdrachten
  • Resultaatgericht en koersvast
  • Nieuwsgierig en toegankelijk