Profiel

Ik houd mij vooral bezig met de evaluatie en monitoring van beleid, interventies en aanpakken op het terrein van jeugd en veiligheid en het sociaal domein. Mijn drijfveer is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de praktijk. Het perspectief van cliënten en professionals vind ik daarbij belangrijk.

Ik heb zowel ervaring met wetenschappelijk onderzoek als met meer praktisch beleidsgericht onderzoek. Ik vind het een meerwaarde om de resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek te integreren en hiervoor helder te rapporteren. Mijn onderzoekstijl is te typeren als gedegen en analytisch waarbij ik de context van de praktijk en de belasting voor het werkveld niet uit het oog verlies.

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent ben ik in 1997 aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op een proefschrift over adolescenten met gedragsproblemen. Voor DSP deed ik bij de Universiteit Leiden en het Tympaan Instituut onderzoek op het terrein van zorg, welzijn en jeugd.

Typisch Wendy

  • Bijdragen aan het welzijn van de jeugd, daar ligt mijn passie.
  • Ik ben een onderzoeker in hart en nieren en zet door tot ik het probleem doorgrond.
  • Mijn onderzoekstijl is gedegen en analytisch met oog voor belasting van het werkveld.