Cliëntervaringsonderzoek IJmond

DSP-groep voert voor de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk in de samenwerkingsregio IJmond een 2-meting uit van het cliëntervaringsonderzoek. Het gaat hier om cliënten van de sociale (wijk)teams en van het Centrum Jeugd en Gezin  IJmond (CJG).

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de bewoners de ondersteuning van de teams hebben ervaren, wat het resultaat is van de ondersteuning en de wijze waarop bewoners ondersteuning hebben gehad. Deze 2-meting is een vervolg op de 0-meting in 2015 en de 1-meting in 2016. Het onderzoek wordt gedaan door enquêtes uit te zetten onder een paar duizend cliënten.

Centrale vragen cliënttevredenheidsonderzoek

Twee vragen staan centraal in het onderzoek:

  1. zijn inwoners tevreden met het resultaat van hun bezoek?
  2. wat vonden zij van de werkwijze van het wijkteam/CJG?

Bewoners kunnen bij de sociale (wijk)teams terecht met vragen of problemen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties en in het geval van jeugdteams, met vragen/problemen over opgroeien of opvoeden. Bij het CJG kunnen mensen terecht voor ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Het CJG biedt ook advies en ondersteuning aan gezinnen waarin kinderen met een ziekte, beperking of stoornis opgroeien.

Leren van ervaringen cliënten

Het cliëntervaringsonderzoek  biedt gemeenten en teams inzicht in de resultaten van beleid en uitvoering. Het onderzoek geeft de teams feedback waarmee zij hun werkwijze en de kwaliteit van hun dienstverlening waar nodig kunnen verbeteren. Het  cliëntervaringsonderzoek  draagt bij  aan  verdere professionalisering en stimuleert een lerende houding.

DSP deed ook cliëntervaringsonderzoek wijk- en jeugdteams in gemeente Zaanstad
(0- 1- en 2-meting )

Ook interessant: Gemeentescan transformatie sociaal domein.

Wil je meer weten?

Bel of mail gerust met Lotte Hogeboom, ze staat je graag te woord.