Sinds 1 mei 2019 is DSP-adviseur Annelijn Remmelink gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam. Zij is daar momenteel werkzaam als projectsecretaris van het Programma Thuiszitters, een programma van Leerplicht van de afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam. Vanaf oktober tot mei was onze collega Linda van Dongen werkzaam binnen deze functie, totdat zij met zwangerschapsverlof ging. Annelijn heeft haar takenpakket overgenomen en blijft dit tot in ieder geval 1 januari 2020 doen.

Doelstellingen aanpak Thuiszitters

Onder leiding van programmamanager Yvonne Sevriens werkt de gemeente Amsterdam aan de problematiek rondom leerplichtige kinderen die langer dan vier weken thuiszitten (thuiszitters genaamd). De ambitie van het programma is om in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis te laten zitten zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg, deze ambitie komt voort uit het landelijk Thuiszitterspact 2016.

Deze ambitie wordt vertaald naar een aantal doelstellingen:

  • minder langdurig relatief verzuim
  • minder absoluut verzuim
  • minder vrijstellingen (art. 5 sub a) en
  • kortere perioden van thuiszitten.

Om deze doelstellingen te behalen, is het belangrijk dat de basisregistratie op orde is en de samenwerking rondom de verzuimende leerling wordt versterkt. Amsterdam spant zich daar bovenop extra in om ouders en leerlingen die thuis zitten, eerder en beter te betrekken.

Wat doet Annelijn?

Annelijn is projectsecretaris en ondersteunt de programmamanager van de Thuiszittersaanpak. Onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt zijn monitoring en registratie, het vormgeven van passend aanbod en de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Verder stemt zij samen met de programmamanager af over de stedelijke verbreding en borging van de aanpak.

Andere detacheringen Annelijn

Annelijn was eerder gedetacheerd bij Jeugdbescherming west (JBw) regio Haaglanden. Als programmasecretaris hielp zij bij de invoering van een nieuwe werkmethodiek voor jeugdbeschermers genaamd Functional Family Parole Systems, afgekort FFP.

Momenteel werkt zij naast de detachering in Amsterdam ook weer in de regio Haaglanden. Ditmaal als programmasecretaris jeugdhulp voor het programma ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien!’ Binnen dit programma slaan de gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in regio Haaglanden de handen ineen om de samenwerking tussen de lokale teams en de GI’s te verbeteren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de detachering(en) van Annelijn of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op. Ze staat u graag te woord!