Programmasecretaris bij Jeugdbescherming west

Sinds juli 2018 is adviseur Annelijn Remmelink twee dagen per week vanuit DSP-groep gedetacheerd bij Jeugdbescherming west (JBw) regio Haaglanden. Als programmasecretaris helpt zij bij de invoering van een nieuwe werkmethodiek voor jeugdbeschermers genaamd Functional Family Parole Systems, afgekort FFP.

Gelukkig wordt de methodiek afgekort met FFP, want het is een mondvol. De S wordt inmiddels gemakshalve achterwege gelaten. Zoals in zo veel organisaties vliegen bij JBw de afkortingen je om de oren; OTS, VTO, JR, BT, TM, GW, MPG, (D)GGA, ARIJ, LIJ…. de lijst is oneindig. Tijdens mijn inwerkperiode waren al deze afkortingen lastig, maar inmiddels doe ik actief mee aan het bedenken van nieuwe afkortingen.

Minder recidive met FFP

FFP is een gedachtegoed dat is overgevlogen uit Amerika. Wanneer je de FFP-methode trouw toepast, is er aanzienlijk minder recidive onder multiprobleemgezinnen (MPG) en zie je deze gezinnen – als jeugdbeschermer – minder terug. Ook zijn er meer blije cliënten, minder gedwongen kaders onder cliënten en zijn de evaluaties positief.

De filosofie achter FFP is dat elk mens een nobele intentie heeft en dat je het beste kan werken vanuit kracht in plaats vanuit angst. De gedragsinterventie is erg specifiek en geïndividualiseerd en gaat uit van relationele focus in plaats van problemen en losse individuen. De jeugdbeschermer is door het toepassen van FFP consequent en verbindend in de manier van contact onderhouden met het gezin. Ook werkt hij/zij met het gezin aan het permanent verbeteren van de veiligheidssituatie van de kinderen door niet alleen in te zetten op de problemen, maar vooral op het doorbreken van het in stand houdende patroon. FFP is gebaseerd op een veranderproces en onderscheidt drie opeenvolgende fases met elk drie doelen, namelijk:

  1. Verbinden en motiveren;
  2. Ondersteunen en regievoeren en;
  3. Generaliseren en borgen.

De Akademie van Jeugdbescherming Amsterdam (JBRA) verzorgt bij JBw de trainingen.

Jeugdbeschermers

"Gezinnen wachten niet op onze komst. Je bent een indringer die alles van hen wil weten en dat vraagt veel van gezinnen".

Jeugdbeschermers en FFP

Het werk van jeugdbeschermers is zwaar en vaak erg heftig. Zoals zij zelf zeggen “Gezinnen wachten niet op onze komst. Je bent een indringer die alles van hen wil weten en dat vraagt veel van gezinnen”. Jeugdbeschermers hebben daarnaast een hoge caseload en de uitval is helaas groot. Dagelijks hoort Annelijn jeugdbeschermers ingewikkelde of slecht nieuws- telefoongesprekken voeren en het is geen uitzondering als het gesprek eindigt in een scheldpartij (uiteraard niet vanuit de jeugdbeschermer).
FFP kan jeugdbeschermers op den duur ontlasten, omdat de methodiek moet leiden tot minder recidive en dus tot een lagere caseload.

De training is intensief en vraagt om een flinke (tijds)investering van totaal 9 trainingsdagen met huiswerk – verspreid over iets minder dan 1,5 jaar. De introductie en implementatie van FFP is daarom af en toe een lastig proces en leidt soms tot spanningen.

Taakomschrijving Annelijn

Als programmasecretaris is het Annelijns taak om binnen de kaders een goede balans te zoeken voor de teammanagers en de jeugdbeschermers en dat vind zij in deze detachering een leuke uitdaging. Ook adviseert zij de programmamanager en denkt zij mee over het borgen van de aanpak binnen deze dynamische omgeving. Gelukkig zijn er jeugdbeschermers die inmiddels de FFP-training hebben afgerond en de toegevoegde waarde ervan benadrukken. Dat maakt het uiteindelijk ook nog een dankbare taak.

Meer weten?

Wil je meer weten over de detachering van Annelijn of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op. Ze staat u graag te woord!