Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

Op 20 mei 2016 is de Nederlandse Sportraad aangesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Edith Schippers. Hiermee zag een nieuwe organisatie binnen het sportbeleid het levenslicht.

Met de instelling van de NLsportraad wilde de minister een nieuwe impuls geven aan het sportevenementenbeleid in Nederland en aan het sportbeleid in het algemeen. Daartoe adviseert de NLsportraad de regering gevraagd en ongevraagd over ‘alle randvoorwaarden die nodig zijn om sport en sportbeleving mogelijk te maken’.

De NLsportraad wil een bindende en prikkelende rol spelen richting sportsector, bedrijfsleven en overheden, leidend tot een gezamenlijk meerjarenperspectief.

Externe evaluatie meerwaarde van de NLsportraad

In 2019 werd de NLsportraad extern geëvalueerd. DSP-groep voerde deze evaluatie uit in samenwerking met USBO Advies. Het evaluatieonderzoek moet inzicht geven in de meerwaarde van de NLsportraad. Daartoe spraken de onderzoekers met diverse stakeholders over het functioneren, de positionering en de impact van de adviezen van de NLsportraad.

Ga hier naar de website van de Nederlandse Sportraad.

“De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda.
Dat doet de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. De NLsportraad bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van Michael van Praag. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar.”

Meer weten over de evaluatie van de Nederlandse Sportraad?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn, Ronald Nijboer of Bram van Dijk. Zij vertellen je er graag meer over.