Profiel

De ene dag adviseer ik ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties over hun sport- of jeugdbeleid, de andere dag begeleid ik ouders en kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen. En in mijn vrije tijd ben ik actief bij de voetbal, tennis en hockey, als trainer, coach, scheidsrechter en bestuursadviseur. Sinds 2011 combineer ik mijn functie als senior projectleider en adviseur bij DSP met een rol als vrijgevestigd, allround orthopedagoog. Die combinatie van beleid en onderzoek enerzijds en diagnostiek, behandeling en begeleiding anderzijds houdt mij scherp en heeft meerwaarde. Ik ken de dilemma’s waar beleidsmakers en bestuurders mee worstelen, maar ook de vragen en behoeften van ouders, kinderen en sportverenigingen. Doordat ik beide talen spreek ben ik in staat beleid en praktijk te verbinden en te versterken. Een combinatie dus van distantie en betrokkenheid. Altijd resultaatgericht en zorgvuldig, vanuit een analytische maar ook pragmatische blik. Met oog voor de vraagsteller, maar ook eerlijk en soms confronterend.

Typisch Paul

  • Praktisch, resultaat- én oplossingsgericht: ik denk graag in mogelijkheden!
  • Analytisch, nieuwsgierig én zorgvuldig: ik houd ervan problemen te ontrafelen en te normaliseren!
  • In control én in contact: ik houd graag het overzicht, in nauwe samenwerking en afstemming met opdrachtgevers en andere betrokkenen.