Detachering Annelijn Remmelink Leerplicht

Dat kinderen naar school gaan, ziet het merendeel van Nederland – zeker sinds corona – als een vanzelfsprekendheid. Vanuit de Thuiszittersaanpak is het belangrijk om deze focus vast te houden wanneer alle leerlingen weer (fulltime) naar school mogen. Want ook dan blijven er kinderen thuis zitten. Aan dit programma de taak om deze leerlingen zo snel mogelijk weer naar school te krijgen.

Programma Thuiszittersaanpak

Annelijn is inmiddels een jaar gedetacheerd bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Amsterdam, specifiek bij het programma de Thuiszittersaanpak. Binnen dit programma werkt de gemeente samen met scholen en partners aan de problematiek rondom leerplichtige jongeren die thuiszitten, de zogenaamde ‘thuiszitters’. Goede registratie en versterking van de samenwerking in de basis (school, jeugdhulp, leerplicht en ouders) zijn de kernelementen. Annelijn organiseert het programmateam, coördineert de bijdragen van verschillende partijen en doet inhoudelijke voorstellen.

Onderzoek aanpak absoluut verzuim

Ondanks corona, en de hoeveelheid werk die daardoor op de afdeling Leerplicht afkomt, gaat het programma Thuiszitters gewoon door. Eén van de doelen binnen dit programma is om het Absoluut verzuim met 50% te verminderen ten opzichte van 2016. Absoluut verzuim (afgekort AV) vindt plaats wanneer een leerplichtige leerling, ingeschreven in de gemeente Amsterdam, langer dan 4 weken niet staat ingeschreven op een school. Om het AV terug te dringen heeft de gemeente in 2018 een centraal AV-team opgezet. Eind 2019 was de jaarlijkse stijging van de aantallen AV binnen de gemeente aanleiding om de huidige aanpak te analyseren.

Opdracht Annelijn

Annelijn is vanuit haar betrokkenheid bij het programma Thuiszittersaanpak gevraagd om de projectleider te ondersteunen bij deze opdracht. De opdracht is uitgevoerd in twee onderdelen, namelijk door:

  1. Het bestaande werkproces aan te passen om het AV-werk stadsbreed op een herkenbare wijze uit te voeren en;
  2. Het maken van een eenduidige en gedragen analyse van AV, waaruit een advies volgt met concrete aanbevelingen voor het borgen van de AV-taken voor de toekomst.

Het resultaat

De opdracht is inmiddels ten einde: Annelijn heeft samen met de projectleider een advies met aanbevelingen opgeleverd. Nu is het moment om over te gaan tot implementatie. Daar heeft Annelijn wederom een coördinerende rol in: leerplicht gaat onder andere de administratieve processen aanpassen en met partners zoals DUO en Dienst Informatie om tafel om de huidige afspraken en afhandeling van meldingen samen te doorlopen en verbeteringen te bespreken. Zodra de scholen weer volledig open zijn, gaat leerplicht in samenwerking met de partners de verbeteringen toepassen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de detachering(en) van Annelijn of over de Thuiszittersaanpak? Neem dan contact met haar op. Ze staat u graag te woord!