Profiel

Sinds 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij DSP-groep. Als adviseur ben ik voornamelijk betrokken bij onderzoeken en advisering binnen het sociaal domein, veiligheid en (jeugd)zorg. Vooral onderwerpen die meerdere van deze domeinen snijden, trekken mij enorm. In mijn werk word ik enthousiast van implementatietrajecten, procesregie en beleidsontwikkeling. Zowel op operationeel –, tactisch – als strategisch niveau treed ik namelijk graag als verbinder op tussen – maar ook binnen organisaties. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring ook graag in voor andere maatschappelijke kwesties.

Momenteel ben ik gedetacheerd als projectsecretaris bij de Thuiszittersaanpak van de gemeente Amsterdam. Bij dit programma zetten wij ons in om in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis te laten zitten zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg. Daarnaast ben ik tevens gedetacheerd bij het programma Beter Samenspel voor veilig opgroeien. In de regio Haaglanden houd ik mij bezig met de implementatie van een nieuwe werkwijze die zich focust op het verbeteren van de samenwerking tussen de lokale teams en de GI’s door de transformatiedoelen (o.a. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) op de werkvloer uitvoerbaar te maken.

Ervaring

Na mijn studie Sociologie heb ik zowel een master Criminologie als een master Sociologie afgerond. Tijdens deze studies heb ik werkervaring opgedaan bij de afdeling integrale veiligheid van de gemeente Hollands Kroon en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Daaropvolgend was ik vanuit de gemeente Amsterdam bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg betrokken als projectsecretaris bij de (door)ontwikkeling van integrale persoonsgerichte aanpakken op het gebied van veiligheid en zorg. Tot slot hield ik mij als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) bezig met de landelijke ontwikkelingen van de (zorg- en) veiligheidshuizen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg en de monitoring van de landelijke uitrol van de Wijk-GGD’er.

Typisch Annelijn

  • Spin in het web die de helicopterview behoudt
  • Goede orde is de basis van alle dingen
  • Aanzetter tot het (samen) ondernemen van actie; van denken naar doen