Profiel

Sinds 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij DSP-groep. Als adviseur ben ik voornamelijk betrokken bij onderzoeken en advisering binnen veiligheid, het sociaal domein en (jeugd)zorg. Vooral onderwerpen die meerdere van deze domeinen snijden, trekken mij enorm. In mijn dagelijkse werkzaamheden word ik enthousiast van procesregie, implementatietrajecten en beleidsontwikkeling. Ik treed graag als verbinder op, dit doe ik op verschillende niveau’s (operationeel, tactisch, strategisch) en zowel tussen – als binnen organisaties.

Sinds mei 2019 ben ik gedetacheerd als projectsecretaris bij de Thuiszittersaanpak van de gemeente Amsterdam. Bij dit programma zetten wij ons in om in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis te laten zitten zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg. Een onderwerp waar ik mij binnen de detachering specifiek op richt is het terugdringen van absoluut verzuim (leerplichtige kinderen <18 die niet op een school staan ingeschreven).

Daarnaast ben ik binnen DSP nog actief bij verschillende projecten zoals het opzetten en monitoren van de landelijke vakontwikkeling van de procesregisseurs van Zorg en Veiligheidshuizen.

Ervaring

Na mijn studie Sociologie heb ik zowel een master Criminologie als een master Sociologie afgerond. Tijdens deze studies heb ik werkervaring opgedaan bij de afdeling integrale veiligheid van de gemeente Hollands Kroon en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Voor DSP was ik vanuit de gemeente Amsterdam bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg betrokken als projectsecretaris bij de (door)ontwikkeling van integrale persoonsgerichte aanpakken op het gebied van veiligheid en zorg. Daaropvolgend hield ik mij als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) bezig met de landelijke ontwikkelingen van de (zorg- en) veiligheidshuizen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg en de monitoring van de landelijke uitrol van de Wijk-GGD’er.

Typisch Annelijn

  • Spin in het web die de helicopterview behoudt
  • Goede orde is de basis van alle dingen
  • Aanzetter tot het (samen) ondernemen van actie; van denken naar doen