Profiel

Sinds 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij DSP-groep. Als adviseur ben ik voornamelijk betrokken bij advisering en onderzoeken binnen het sociaal domein, veiligheid en (jeugd)zorg en het snijvlak van deze domeinen. In mijn werk word ik enthousiast van implementatietrajecten, procesregie en beleidsontwikkeling. Zowel op operationeel –, tactisch – als strategisch niveau treed ik graag op als verbinder tussen – of binnen organisaties. Met mijn nieuwsgierige aard gebruik ik mijn kennis en ervaring ook voor andere maatschappelijke kwesties.

Momenteel ben ik twee dagen in de week als projectsecretaris gedetacheerd bij Jeugdbescherming west in Den Haag. Daar ben ik betrokken bij het implementatieproces van de nieuwe werkwijze Functional Family Parole (FFP) waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. Na deze detachering zal ik drie dagen per week gedetacheerd worden bij het Programma Thuiszittersaanpak van de gemeente Amsterdam. De ambitie van dit programma is om in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis te laten zitten zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg.

Ervaring

Na mijn studie Sociologie heb ik zowel een master Criminologie als een master Sociologie afgerond. Tijdens deze studies heb ik werkervaring opgedaan bij de afdeling integrale veiligheid van de gemeente Hollands Kroon op het subjectieve veiligheidsbeleid en bij het onderzoekcluster Levensloop (ex)gedetineerden van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Daaropvolgend was ik vanuit de gemeente Amsterdam bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg betrokken als projectsecretaris bij de (door)ontwikkeling van integrale persoonsgerichte aanpakken op het gebied van veiligheid en zorg. Tot slot hield ik mij als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) bezig met de landelijke ontwikkelingen van de (zorg- en) veiligheidshuizen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg en de monitoring van de landelijke uitrol van de Wijk-GGD’er.

Typisch Annelijn

  • Spin in het web die de helicopterview behoudt
  • Goede orde is de basis van alle dingen
  • Aanzetter tot het (samen) ondernemen van actie; van denken naar doen