Profiel

Sinds 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij DSP-groep. Als adviseur ben ik voornamelijk betrokken bij onderzoeken en advisering binnen veiligheid, het sociaal domein en (jeugd)zorg. Wanneer meerdere van deze domeinen elkaar snijden, word ik alert: juist omdat het dan complex wordt en integrale samenwerking tot stand moet komen. Het meest enthousiast word ik van processen regisseren, implementatietrajecten en beleidsontwikkeling. Ik treed graag als verbinder op, waarbij ik het belangrijk vindt dat alle niveaus van alle betrokken partijen bij elkaar aansluiten (denk aan operationeel, tactisch, strategisch).

Sinds ik ben gestart bij DSP ben ik veel gedetacheerd (geweest) bij meerdere organisaties. Ik hou van de afwisseling en ik hou ervan mij helemaal onder te dompelen in specifieke thema’s. In 2018 was ik gedetacheerd bij Jeugdbescherming West in Den Haag en in 2019-2020 was ik gedetacheerd bij de Thuiszittersaanpak van de gemeente Amsterdam en in 2021 bij de gemeente Utrecht gedetacheerd voor de implementatie van het programma Detentie en Terugkeer. Sinds 2021 ben ik 16 uur per week gedetacheerd bij Jeugd en Veiligheid ten behoeve van de jeugdgroepenaanpak van de gemeente Amsterdam. Daarnaast ben ik binnen DSP nog actief bij verschillende projecten zoals het opzetten en monitoren van de landelijke vakontwikkeling van de procesregisseurs van Zorg en Veiligheidshuizen.

Ervaring voor DSP

Na mijn studie Sociologie heb ik zowel een master Criminologie als een master Sociologie afgerond. Tijdens deze studies heb ik werkervaring opgedaan bij de afdeling integrale veiligheid van de gemeente Hollands Kroon en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Voor DSP was ik vanuit de gemeente Amsterdam bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg betrokken als projectsecretaris bij de (door)ontwikkeling van integrale persoonsgerichte aanpakken op het gebied van veiligheid en zorg. Daaropvolgend hield ik mij als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) bezig met de landelijke ontwikkelingen van de (zorg- en) veiligheidshuizen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg en de monitoring van de landelijke uitrol van de Wijk-GGD’er.

Typisch Annelijn

  • Spin in het web die de helicopterview behoudt
  • Goede orde is de basis van alle dingen
  • Aanzetter tot het (samen) ondernemen van actie; van denken naar doen