Profiel

Sinds 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij DSP-groep. Als adviseur ben ik voornamelijk betrokken bij onderzoeken, procesbegeleiding en advisering binnen veiligheid, zorg, het sociaal domein, jeugd en onderwijs. Wanneer meerdere van deze domeinen elkaar snijden, word ik alert: juist omdat het dan complex wordt en integrale (persoonsgerichte) samenwerking tot stand moet komen. Het meest enthousiast word ik van implementatietrajecten, beleidsontwikkeling en processen regisseren. Ik treed graag op als verbinder, waarbij ik het belangrijk vind dat alle niveaus van alle betrokken partijen bij elkaar aansluiten (denk aan operationeel, tactisch, strategisch).

Sinds ik ben gestart bij DSP ben ik veel gedetacheerd (geweest) bij meerdere organisaties. Ik vind de afwisseling prettig en ik hou ervan mij helemaal onder te dompelen in specifieke thema’s en organisaties. In 2021-2022 werkte ik als stedelijk coördinator Jeugd en Veiligheid ten behoeve van de jeugdgroepenaanpak van de gemeente Amsterdam. En inmiddels werk ik sinds januari 2023 als regioadviseur Zorg en Veiligheid vanuit VNG (voor de regio Noord-Holland).

Daarnaast ben ik binnen DSP nog actief bij verschillende projecten en onderzoeken, vrijwel altijd met de focus op het snijvlak van zorg en veiligheid. Met tevens ervaring op het gebied van sociaal domein, jeugd en onderwijs.

Ervaring voor DSP

Na mijn studie Sociologie heb ik zowel een master Criminologie als een master Sociologie afgerond. Tijdens deze studies heb ik werkervaring opgedaan bij de afdeling integrale veiligheid van de gemeente Hollands Kroon en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Voor DSP was ik vanuit de gemeente Amsterdam bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg betrokken als projectsecretaris bij de (door)ontwikkeling van integrale persoonsgerichte aanpakken op het gebied van veiligheid en zorg. Daaropvolgend hield ik mij als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) bezig met de landelijke ontwikkelingen van de (zorg- en) veiligheidshuizen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg en de monitoring van de landelijke uitrol van de Wijk-GGD’er.

Typisch Annelijn

  • Domeinoverstijgend samenwerken met veiligheid en zorg –sociaal domein, jeugd en onderwijs
  • Spin in het web die de helicopterview behoudt
  • Goede orde is de basis van alle dingen
  • Aanzetter tot het (samen) ondernemen van actie; van denken naar doen