Als het thuis niet meer gaat

Ouderen in de Hoeksche Waard die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, kunnen sinds 2018 terecht in het Wijkpension van zorgaanbieder Alerimus in Oud-Beijerland. Het kan hierbij gaan om acute situaties als een oudere bijvoorbeeld is gevallen, maar ook om geplande logeerzorg waarmee de oudere en mantelzorger even op adem kunnen komen. Het Wijkpension is een van de projecten binnen het programma Thuis in de Kern. In dit programma werken zorgaanbieders Heemzicht, Zorgwaard en Alerimus samen met als doel inwoners van de Hoeksche Waard langer thuis te kunnen laten wonen in vitale kernen.

Het Wijkpension heeft onder andere acht plaatsen voor eerstelijnsverblijf (ELV). Alerimus vroeg DSP-groep onderzoek te doen naar de meerwaarde in de vorm van een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor de functie ELV én om een voorstel te doen voor een set indicatoren om het Wijkpension in de toekomst te monitoren.

Kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers hebben baat bij het Wijkpension

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van ELV een bijdrage levert aan de verbetering van de situatie van de oudere en de mantelzorger. Zo zorgt het Wijkpension ervoor dat ouderen minder kwetsbaar zijn, meer zelfredzaam, met meer vertrouwen naar huis gaan en meer mobiel zijn waardoor ouderen minder snel vallen. Hierdoor wordt mogelijk een heropname voorkomen. In het Wijkpension wordt gewerkt aan de vitaliteit van een cliënt door onder meer tips over voeding, beweging en hulpmiddelen. Bovendien signaleert het Wijkpension ook als de mantelzorger ondersteuning nodig heeft. De huisarts trekt gezamenlijk op met het Wijkpension in het vinden van passende oplossingen, waardoor cliënten sneller de juiste zorg ontvangen. Tot slot kan een verblijf in het Wijkpension een voorbereiding zijn op een eventueel intramuraal verblijf in de toekomst.

MKBA: sprake van maatschappelijke opbrengsten

Samen met vijf professionals die dagelijks zijn betrokken bij het Wijkpension  zijn de effecten van het Wijkpension opgehaald. Er zijn twee effecten doorgerekend in euro’s:

  1. Door de aanwezigheid van het Wijkpension wordt bij een deel van de cliënten die instroomt vanuit de thuissituatie naar het Wijkpension, een ziekenhuisopname voorkomen.
  2. Door inzet van ELV in het Wijkpension wordt bij alle cliënten die uitstromen vanuit het ziekenhuis naar het Wijkpension een ziekenhuisopname verkort.

Het proces en het rapport hebben Alerimus geholpen bij een andere manier van denken: de noodzaak van monitoring en data-verzameling, het belang van ketensamenwerking en een integrale aanpak waarbij niet alleen de cliënt, maar ook de mantelzorger een belangrijke rol speelt. Dit zijn punten die Alerimus meeneemt voor het Wijkpension.

Meer lezen

Lees hier meer over het Wijkpension op de website van Alerimus.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Babette Beertema of Yan Crabbendam. Ze staan je graag te woord.