Inzet cultuurcoaches Theater Rotterdam

‘Ik wist niet dat ik me voor zoveel mensen durfde open te stellen en wist niet dat ik best goed was in acteren.’ Dat was de reactie van een van de leerlingen die dit schooljaar meededen aan een project van een Rotterdamse cultuurcoach. DSP-groep onderzocht de effecten van de cultuurcoaches van Theater Rotterdam.

Onderzoek op drie scholen

Wekelijks komen vele Rotterdamse kinderen in aanraking met een professionele theaterdocent/maker van Theater Rotterdam, genaamd de cultuurcoach. In de periode september-november 2019 zijn de effecten van de inzet van de cultuurcoach op 46 leerlingen onderzocht gedurende één project op drie scholen: Mavo Centraal, Wolfert College ISK en het Grafisch Lyceum.

Succesvolle crossover

Het project was voor de leerlingen een succeservaring waar met trots op werd teruggekeken. Ze waren er trots op ‘dat we het heel goed samen hebben gedaan’, en dat we ‘iets heel moois hebben gemaakt.’ Bijzonder aan het project is de crossover tussen leerlingen van verschillende scholen. Normaal gesproken zouden ze niet snel met elkaar in aanraking komen. Illustratief is een citaat van een leerling na het bekijken van de voorstelling van de Internationale Schakelklas van het Wolfert College: ‘Ik heb door hun voorstelling geleerd dat mensen heel snel oordelen over anderen.’ Veel leerlingen voelden zich dankzij het project onderdeel van de groep en een groter verhaal, meer dan bij reguliere vakken.

Uitbreiding vanwege succes

Voor Theater Rotterdam gaf het onderzoek een eerste beeld van de effecten van hun inzet. In de komende periode willen ze die effecten op een grotere schaal monitoren.

Theater Rotterdam werkt nauw samen met het Rotterdamse onderwijs. Sinds 2008 zet het theater cultuurcoaches in op verschillende scholen. Leerlingen komen op een intensieve manier in aanraking met cultuureducatie. Theater Rotterdam was in 2019 een van de zeven culturele instellingen met een cultuurcoach, verspreid over 48 scholen. Vanwege het succes van de regeling heeft de gemeente Rotterdam deze vanaf 2020 uitgebreid.

Meer weten over de rol van DSP bij het onderzoek naar de effecten van de Rotterdamse cultuurcoach?

Neem dan contact op met Ronald Nijboer of Annelies van der Horst. Zij vertellen je er graag meer over.