Sinds 2022 is er op 15 scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio Holland Rijnland collectieve inzet van ‘Jeugdhulp op School’ (JOS). Dit betekent dat deze scholen vanuit Jeugdwetgelden vaste jeugdhulpverleners van één gecontracteerde aanbieder aanstellen om het gros van de zorg- en ondersteuningsvragen op school af te vangen.

Onderzoek DSP en Oberon

Najaar 2023 deden DSP-groep en vaste samenwerkingspartner Oberon onderzoek naar het functioneren van JOS in de praktijk. Het onderzoek brengt vooral de voordelen van JOS in beeld: doordat niet langer voor elk kind een aparte verwijzing en individuele beschikking nodig is, wordt de zorg en ondersteuning op deze scholen flexibeler, sneller, vraaggerichter, preventiever en dus effectiever. Bovendien zorgen vaste gezichten voor meer rust op school en in de klas. Maar natuurlijk zijn er ook kritische succesfactoren en verbeterpunten. De Factsheet JOS onder de loep brengt de belangrijkste bevindingen in beeld en bevat aanbevelingen voor het vervolg van JOS.

Kennisdeling tijdens miniconferentie

Mede aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek hebben alle betrokkenen bij JOS – o.a. scholen, jeugdhulpaanbieders, samenwerkingsverband, beleidsmedewerkers en bestuurders – kennis en ervaringen gedeeld tijdens een miniconferentie op 30 mei 2024. Onderzoekers Paul Duijvestijn (DSP) en Michiel van der Grinten (Oberon) gaven hier input.

Zorg in Onderwijstijd

Lees hier over collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (2022)

Meer weten ?

Wil je meer weten over over de dit onderzoek over JOS? Neem gerust contact op met Paul Duijvestijn. Hij staat je graag te woord.