Wat is de waarde van welzijn?

Wat is de waarde van welzijn? Dat was de vraag die de gemeente Den Haag beantwoord wilde zien. Een actuele vraag nu het steeds belangrijker wordt om een goed vangnet op wijkniveau te organiseren, omdat meer kwetsbare inwoners gewoon in de wijk (blijven) wonen.

In opdracht van de gemeente brachten we de maatschappelijke waarde van de Servicepunten XL in kaart. Deze Servicepunten worden gerund door vier welzijnsorganisaties. In Den Haag kunnen inwoners op 17 locaties verspreid door de stad terecht bij de Servicepunten XL. Inwoners worden er op weg geholpen met vragen over geldzaken, zorg, gezin of welzijn.

De baten overstijgen de kosten

We onderzochten de waarde van de Servicepunten XL op drie niveaus: voor de inwoner, voor instanties en voor de maatschappij. Uit het onderzoek, uitgevoerd door DSP-groep en Decisio, blijkt dat de Servicepunten XL een positief effect hebben op de sociale cohesie in een wijk doordat er een grotere kans is op positieve sociale interactie tussen bewoners, op burgerparticipatie en minder kans op overlast. Bezoekers gaven aan dat de meerwaarde van het Servicepunt voor hen groot is en dat ze vaak niet weten waar ze anders terecht hadden gekund met hun vraag. De ondersteuning leidt tot groter welbevinden en meer zelfredzaamheid. Ook wordt (verergering van) problemen voorkomen. Instanties zoals de zorgverzekeraars, het UWV en gemeentelijke diensten hebben enerzijds (financieel) voordeel van de aanwezigheid van het Servicepunt, bijvoorbeeld doordat verergering van problemen wordt voorkomen. Maar ook kunnen kosten voor instanties juist hoger liggen doordat meer inwoners gebruik maken van de regelingen en voorzieningen waar zij recht op hebben.

Essentieel onderdeel van de sociale basisinfrastructuur

Uit het  onderzoek blijkt  dat de Servicepunten XL een essentieel onderdeel vormen van de sociale basisinfrastructuur in de stad. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijke input voor het bredere welzijnsbeleid in de gemeente.

Onze aanpak

In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om de waarde in beeld te brengen. Centraal onderdeel van de aanpak was een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Een MKBA wordt veelvuldig toegepast om besluitvorming te ondersteunen. Niet alle effecten zijn echter in euro’s uit te drukken. Daarom was ook een kwalitatieve duiding onderdeel van het onderzoek.

Locaties XL-punten

Gerelateerde projecten:

Wil je meer weten over de Servicepunten XL?

Bel of mail gerust met Lotte Hogeboom, ze staat je graag te woord.