Q-Teams

In 2018-2019 onderzocht DSP-groep in opdracht van Politie & Wetenschap Q-teams binnen de Nederlandse politie, met als doel te bepalen hoe deze teams bijdroegen aan innovatie binnen de opsporing. Destijds waren er zeven Q-teams actief, elk bestaande uit gemotiveerde medewerkers die vernieuwende experimenten uitvoerden, zoals de toepassing van scrum en AI bij Cold cases. Hoewel deze teams bijdroegen aan een efficiëntere opsporing, lukte het niet een bredere cultuurverandering binnen de organisatie in gang te zetten. Problemen zoals bureaucratie, gebrek aan flexibiliteit en onvoldoende monitoring hinderden de voortgang.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en zijn we nieuwsgierig waar de Q-beweging nu staat. In het vervolgonderzoek blikken we terug en kijken we naar de huidige stand van zaken: hoe is het nu met Q en hoe zijn ze afgelopen jaren omgegaan met de knelpunten die wij in 2019 optekenden?

Q_NL

Sindsdien is de Q-beweging geëvolueerd naar ‘Netwerkonderneming Q_NL’, een netwerk van Q-LABS ondersteund door een BaseQamp. Deze structuur faciliteert een uniforme innovatie-aanpak en continue stroom van gevalideerde innovaties voor operationele vraagstukken. BaseQamp ondersteunt de Q-LABS met expertise op gebieden als marketing, communicatie en HR, en stimuleert samenwerking met belangrijke partners.

Q-LABS

De Q-LABS, geleid door innovatiecoördinatoren en -coaches, richten zich op het ontwikkelen van oplossingen voor urgente vraagstukken door gebruik te maken van methodes als design thinking en agile scrum. Het doel is om brede innovatiemindset en -vaardigheden binnen de politie te verspreiden. Op dit moment zijn er drie Q-LABS, met de verwachting dat er in 2024 vijf zullen zijn. De bezetting wordt aangevuld met een flexibele schil van trainees en zij-instromers met innovatiekennis.

Richting een professionele innovatiefunctie

Q_NL werkt aan de knelpunten uit 2019, zoals een heldere innovatiestrategie en het verbeteren van de implementatie van succesvolle experimenten. Hoewel Q-LABS niet direct onder de eenheidsleiding vallen, heeft BaseQamp de vrijheid om investeringen in vacatures om te zetten. Met deze ontwikkelingen zet Q_NL stappen richting een professionele innovatiefunctie binnen de digitale transformatie van de politie, waarbij het minder afhankelijk is van individuele initiatiefnemers en meer gericht op duurzame, organisatiebrede verandering.

Lees hier over ons eerdere onderzoek naar Q-Teams uit 2019

Q-teams: toekomstbestendige opsporing en vervolging? – DSP-groep

Samenvatting van de ontwikkeling van Q sinds 2019

Informatie

Wil je meer weten over Q_NL neem dan contact op met Paul van Egmond of Aniek Verwest. Ze staan je graag te woord!