Profiel

Mijn kracht ligt bij het verbinden en motiveren van mensen. Ik heb snel aansluiting bij mijn gesprekspartners, heb oog voor mijn omgeving en gebruikt enthousiasme en inhoud om mensen in beweging te krijgen. Weerstand ga ik daarbij niet uit de weg. Ik ben een resultaatgerichte energieke adviseur met een hoog kwaliteitsniveau.
Als criminoloog met een juridische master ben ik in staat vraagstukken vanuit verschillende domeinen te benaderen. Daarbij werk ik regelmatig intensief samen met de desbetreffende organisatie(s) om het gewenste resultaat te bereiken. Dat gaat van strategisch werken rond bestuurlijk gevoelige onderwerpen, naar ‘hands on’ met de voeten in de klei.

Ervaring

Ik heb veel ervaring met persoonsgerichte integrale aanpakken van complexe maatschappelijke casuïstiek. Zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau.
Zo ben ik als adviseur betrokken bij de netwerkorganisatie Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam en de TopX-aanpak van het Veiligheidshuis regio Utrecht. Het stimuleren van samenwerking tussen de betrokken straf- en zorgpartners door opleiding en vakontwikkeling, het delen van kennis en ervaring, monitoren van resultaat en het signaleren en het oplossen van systeemfouten zijn daarbij mijn focus.

Ook ben ik goed thuis in het gevangeniswezen, zowel vanuit onderzoek als advies. Al een aantal jaar ben ik betrokken bij het programma Detentie & Terugkeer van de gemeente Amsterdam. Voor dit programma bouw ik met het programmateam aan de structurele samenwerking tussen de gemeente en de gevangenissen.

Typisch Aniek

  • Ik ben een resultaatgerichte energieke adviseur met een hoog kwaliteitsniveau.
  • Ik maak snel aansluiting bij mijn gesprekspartners en creëer beweging vanuit enthousiasme en inhoud. Weerstand ga ik daarbij niet uit de weg.
  • Van strategisch werken rond bestuurlijk gevoelige onderwerpen, naar ‘hands on’ met mijn voeten in de klei. Dat maakt dit werk het aller leukst!