Profiel

Mijn kracht ligt bij het verbinden en motiveren van mensen om bij te dragen aan de gezamenlijke opgave. Ik heb snel aansluiting bij mijn gesprekspartners, heb oog voor mijn omgeving en gebruik enthousiasme en inhoud om mensen in beweging te krijgen. Weerstand en het aanbrengen van scherpte op de inhoud ga ik daarbij niet uit de weg. Ik ben een resultaatgerichte energieke adviseur met een hoog kwaliteitsniveau. Zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau weet ik (verander)processen goed van de grond te krijgen, te begeleiden, te monitoren en bij te sturen. Door intensieve samenwerking met de opdrachtgever ga ik voor duurzame resultaten.

Expertise

Ik ben partner en senior adviseur bij DSP. Mijn kennis en ervaring liggen op het terrein van (ondermijnende) criminaliteit, zorg & veiligheid én de samenwerking die daarin nodig is om als overheid daadwerkelijk effectief te zijn. Als criminoloog ligt het in mijn natuur om vraagstukken vanuit verschillende domeinen te benaderen. Projecten en onderzoeken die vanuit straf, zorg en het sociaal domein bijdragen aan het verbeteren van de aanpak van overlast en criminaliteit staan in mijn werk  centraal. Vaak gaat het om persoonsgerichte integrale aanpakken van complexe casuïstiek en de toegevoegde waarde (en complexiteit) van regie daarin. Zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau, en op landelijk, gemeentelijk en regionaal niveau. Zo ben ik als adviseur betrokken (geweest) bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam, het Zorg- en Veiligheidshuis in Rotterdam, het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, het Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht. Vakmanschap van professionals die werken binnen een integrale aanpak heeft in het bijzonder mijn aandacht. Voor de ruim 30 Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkelde en coördineerde ik samen met ons team zorg en veiligheid bijvoorbeeld de landelijke leergang voor alle 180 procesregisseurs en adviseren we op basis van de opbrengsten de managers in de doorontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Typisch Aniek

  • Ik ben een resultaatgerichte energieke adviseur met een hoog kwaliteitsniveau.
  • Ik maak snel aansluiting bij mijn gesprekspartners en creëer beweging vanuit enthousiasme en inhoud. Weerstand ga ik daarbij niet uit de weg.
  • Van strategisch werken rond bestuurlijk gevoelige onderwerpen, naar ‘hands on’ met mijn voeten in de klei. Dat maakt dit werk het allerleukst!