DSP-groep heeft recent meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) radicalisering.

Fasen Persoonsgerichte Aanpak:

De PGA bestaat over het algemeen uit de volgende fasen:

  1. Signaleren van radicalisering
  2. Duiding van signalen
  3. Inzetten van interventies
  4. Monitoring van resultaten.

Interventie op leefgebieden succesvol

Onze onderzoeken hebben zich met name geconcentreerd op fase 3 en 4 en hebben tot de volgende belangrijke bevindingen geleid:

  • Bij vrijwel alle casussen is sprake van problematiek op meerdere leefgebieden waaronder (psychische) gezondheid, schulden, huisvesting.
  • Er worden verschillende interventies ingezet: detentie, beïnvloeding van de ideologische positie en de bereidheid om tot geweld over te gaan, en ondersteuning op één of meer leefgebieden.
  • Detentie heeft als belangrijk voordeel dat de persoon in kwestie geen bedreiging voor de buitenwereld vormt. Maar er zijn soms ook nadelen aan verbonden. Met name als detentie uitsluitend gericht is op het beperken van de bewegingsvrijheid. Er zijn echter ook voorbeelden waarin een goede samenwerking tot stand komt tussen strafpartners en andere, meer op zorg en ondersteuning gerichte, partners. Als dit het geval is heeft dit een positieve invloed op de resultaten van de persoonsgerichte aanpak.
  • Interventies die gericht zijn op het verbeteren van de situatie op leefgebieden lijken het meest succesvol. Zij dragen ook sterker bij aan een positief resultaat dan interventies gericht op de ideologische denkbeelden.

Meer informatie

De onderzoeken zijn niet openbaar. Nadere informatie kan verkregen worden bij: Nynke Piepers, Mensje van Puffelen en Bram van Dijk.

Meer weten over de evaluaties van de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering?

Neem dan contact op met Nynke Piepers, Mensje van Puffelen of Bram van Dijk, ze staan je graag te woord.