Stadsdeal Haarlem

Gemeente, corporaties en zorgaanbieders in Haarlem werken samen aan de opgave van ouderenhuisvesting voor de komende jaren. De afspraken zijn samengevat in een Stadsdeal. Senior adviseur Mia Dieters heeft het proces van de Stadsdeal begeleid.

Ouderenhuisvesting: urgente opgave

De vergrijzing is gaande en komt vanaf 2025 echt op gang. Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. Ook worden mensen steeds ouder én willen zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De huisvesting van ouderen is dan ook een urgente opgave, zo ook in Haarlem. De opgave is breder dan alleen huisvesting; het gaat ook om goede zorg (aan huis), een prettige woonomgeving, wijkvoorzieningen en omzien naar elkaar.

Met gemeente, zorgaanbieders en corporaties

Gemeente Haarlem, zorgaanbieders Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en corporaties Elan Wonen,  Pré Wonen, Ymere en Woonzorg Nederland hebben in 2021 besloten om deze urgente en integrale opgave van ouderenhuisvesting, met goede zorg in een inclusieve omgeving, op te pakken. De sleutel voor de realisatie ligt namelijk in de samenwerking tussen verschillende publieke en private partners die een bijdrage kunnen leveren.

Start meerjarige samenwerking

Deze samenwerking resulteerde in een Stadsdeal, met een gedeelde visie op langer zelfstandig wonen in de wijk, de bepaling van de opgave tot 2040, de doelen en afspraken over inzet. Mia Dieters heeft dit proces begeleid, samen met collega Lotte Hogeboom. Zij heeft intensief samengewerkt met een werkgroep van gemeente, corporaties en zorgaanbieders.

Afspraken over nieuwbouw

Een van de afspraken is dat alle nieuwe, gelijkvloerse sociale huurwoningen geschikt zijn voor mensen die (op termijn) intensieve zorg aan huis nodig hebben. Dat was in het begin een discussiepunt; een dergelijke woning zou te specifiek en te duur zijn. Maar corporaties en zorgaanbieders hebben toen heel praktisch verkend wat er wél kan in nieuwbouw.

Van Stadsdeal naar uitvoeringsagenda

De Stadsdeal is op 7 maart ondertekend door bestuurders van gemeente, corporaties en zorgaanbieders in Hof van Leijh, een mooi voorbeeld van ouderenhuisvesting geïntegreerd in de wijk. De Stadsdeal betekent de start van een meerjarige samenwerking. Het vervolg is een nadere uitwerking van afspraken samen met uitvoeringspartijen in een uitvoeringsagenda.

Meer lezen?

Lees ook over de uitvoeringsagenda Stadsdeal Haarlem

Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem

Meer weten over de Stadsdeal Haarlem?

Bel of mail dan met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.