Voor de urgente opgave van voldoende, passende ouderenhuisvesting werken gemeente Haarlem, corporaties en zorgaanbieders samen. Dat heeft in 2022 geleid tot een Stadsdeal met hun gedeelde visie, opgave tot 2040 en ambities. Deze Stadsdeal hebben dezelfde partijen, onder begeleiding van DSP-groep, uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda met afspraken en acties.

 Steeds meer zorg aan huis mogelijk maken

Binnen het woonbeleid wordt de doelgroep ouderen (met zorgbehoefte) als een belangrijke aandachtsgroep gezien voor de nieuwbouw. Het bevorderen van doorstroming van senioren is een belangrijke schakel in het verminderen van de druk op de woningmarkt. Daarnaast is het nodig, om de druk op de zorg beheersbaar te houden. Hiervoor moeten we andere maatregelen treffen, zodat we zorg aan en in ons eigen huis kunnen ontvangen. Dat betekent dat in de bestaande- en de nieuwbouw zoveel mogelijk woningen, inclusief de omringende woonomgeving, hiervoor geschikt gemaakt  moeten worden.

Stadsdeal Haarlem: visie, opgave en ambities voor ouderenhuisvesting

Om te komen tot voldoende, goede ouderenhuisvesting in Haarlem hebben gemeente, woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen, Ymere, Woonzorg Nederland en de zorgaanbieders Sint Jacob, Kennemerhart en Zorgbalans de handen ineen geslagen. Hun gezamenlijke visie, opgave tot 2040 en ambities hebben zij begin februari vastgelegd in een Stadsdeal.

Meer nieuwbouw rolstoeldoorgankelijk

Een van de ambities van de Stadsdeal is om de gelijkvloerse nieuwbouwwoningen (dus woningen zonder trappen) zoveel mogelijk rolstoeldoorgankelijk te maken, zodat deze geschikt zijn voor alle mensen, met én zonder zorgvraag. De ervaring leert namelijk dat dit al mogelijk is met enkele, nauwelijks kostenverhogende, wijzigingen in de woningplattegrond.
Bij gebiedsontwikkeling is de afspraak dat vanaf de start rekening wordt gehouden met de programmering van ouderenhuisvesting.

Uitvoeringsagenda 2023-2026 vastgesteld

De Stadsdeal is onder begeleiding van DSP-groep in 2022 uitgewerkt naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de komende 5 jaar. De enthousiaste werkgroep van gemeente, corporaties en zorgaanbieders heeft in deze uitvoeringsagenda acties en afspraken benoemd over de uitvoering van de ambities. Dat leidt al tot mooi resultaat. Zo zijn in de geactualiseerde Haarlemse spelregels voor woningbouwprogrammering (nieuwbouw in sociale huur en middensegment) minimale kwaliteitseisen opgenomen voor nieuwbouwwoningen, zodat zij geschikt zijn voor lichte zorg aan huis.

De uitvoeringsagenda is net als de Stadsdeal afgestemd met marktpartijen, Participatieraad en ouderenorganisatie KBO en in november 2022 bestuurlijk vastgesteld.

Verder met de uitvoering

De werkgroep gaat in 2023 verder met de uitvoering van de acties en afspraken uit de agenda, met DSP als procesbegeleider. Hierbij wisselen de deelnemers van de werkgroep onderling veel kennis en informatie uit.

Meer lezen?

Lees ook over de totstandkoming van de Stadsdeal Haarlem

Meer weten over de uitvoeringsagenda Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem of over Wonen met zorg?

Bel of mail dan met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.