Van straatintimidatie tot seksueel misbruik

Bijna ieder Amsterdams meisje of (jonge) vrouw heeft zich weleens onveilig gevoeld, of dit nu op straat is of thuis. De gemeente Amsterdam wil de veiligheid van vrouwen vergroten en is begin 2020 gestart met het programma tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld (SISG), dat bestaat uit een pakket van (preventieve) maatregelen.

Ook het programma Positief Perspectief (PP) van de gemeente Amsterdam zet zich in samenwerking met het jeugdstelsel, het veiligheidsdomein en het onderwijs in voor preventieve en passende hulp voor kwetsbare meiden (en jongens). Het programma richt zich op het creëren van stevige netwerken rondom risicojongeren en hun ouders.

Meisjes en vrouwen moeten vrij over straat kunnen gaan, zich zonder angst voor chantage en intimidatie kunnen uiten op social media en gemakkelijk de weg naar hulp en ondersteuning kunnen vinden als zij zijn geïntimideerd, aangerand of verkracht.

Perspectief meisjes en jonge vrouwen

Het afgelopen jaar zijn meerdere onderzoeken gedaan op dit belangrijke thema, maar tot nu toe zijn vooral professionals aan het woord geweest. Maar wat vinden de meiden er zelf van? Waar hebben ze behoefte aan? DSP heeft in opdracht van de gemeente het perspectief van de meiden op dit thema onderzocht.

Wij gingen in gesprek met meisjes en jonge vrouwen over behoefte aan seksuele vorming en informatie, grensoverschrijdende situaties, behoefte aan (preventieve) hulp en de rol van social media. Met die inzichten wil de gemeente de aanpak beter afstemmen op de behoeften van meisjes en jonge vrouwen.

Meer weten over het onderzoek naar intimidatie en seksueel misbruik bij meisjes en jonge vrouwen?

Neem dan contact op met Nina Faulstich, Mensje van Puffelen of Wendy Buysse. Ze vertellen je er graag meer over.