Full contact vechtsporten worden regelmatig in verband gebracht met criminaliteit en zelfs met georganiseerde misdaad. Relatief veel risicojongeren uit de grote steden voelen zich aangetrokken tot kickboksen en MMA.

En van de criminele veelplegers die deel uitmaken van de van de zogeheten Aanpak Top600 is bijvoorbeeld bekend dat een groot deel aan vechtsport doet of dit in het verleden heeft gedaan.

Bad boys network

In 2015 voerde DSP in opdracht van Politie en Wetenschap een onderzoek uit naar de criminogene factoren die maken dat beoefenaren en betrokkenen bij full contact vechtsporten in de criminaliteit kunnen belanden. Het eindrapport van dit onderzoek, ‘Bad boys network’,  maakt duidelijk dat er samenhang bestaat tussen full-contact vechtsport en criminaliteit.

Vechtsport en criminaliteit: een causale relatie?

Nog niet bekend is hoe sterk de relatie tussen vechtsport en criminaliteit is, en in hoeverre het beoefenen van full contact vechtsport bijdraagt aan het (al dan niet) ontwikkelen van criminele activiteiten. Het feit dat relatief veel risicojongeren aan full contact vechtsport doen wil nog niet zeggen dat dit hen crimineel maakt, of hen stimuleert (nog) crimineler te worden. Het kan heel goed zijn dat deze jongeren ook zonder deze sport in de criminaliteit waren beland; of dat zij in dat geval zelfs nog meer of zwaarder crimineel gedrag hadden vertoond. Om dit vraagstuk verder te ontrafelen voert DSP in opdracht van Politie en Wetenschap een vervolgonderzoek uit. Hierin gaan we op zoek naar een ‘verklaringsmodel’ voor de relatie tussen full contact vechtsport en criminaliteit.

Invloed op het leven van kwetsbare jongeren staat centraal

Het onderzoek moet inzicht geven in de rol en invloed van full contact vechtsport op het leven van kwetsbare jongeren. Wanneer en bij wie leidt het tot criminele antecedenten? Wanneer en bij wie heeft het juist positieve gedragseffecten? En welke principes en factoren liggen hier aan ten grondslag? Antwoord op deze vragen is relevant omdat het duidelijk maakt hoe groot het probleem daadwerkelijk is, en of ingrijpen in de full contact vechtsportsector noodzakelijk is.

Methode

We belichten het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken door middel van een literatuurstudie, interviews met full contact vechtsporters, (ex-)criminelen en expertmeetings met deskundigen uit de vechtsport en veiligheidswereld.

Meer weten over dit project of over andere (vecht)sport projecten?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt u er graag meer over.