In dit verkennende onderzoek wordt gekeken of en hoe criminaliteit binnen de full-contactvechtsportsector plaatsvindt en welke factoren hierbij een rol spelen. Omdat over dit onderwerp nog betrekkelijk weinig bekend is, kent het een explorerende aanpak aan de hand van kwalitatieve methoden. Dit houdt in dat vele geschreven bronnen worden gebruikt, aangevuld met observaties en gesprekken met informanten uit de vechtsportsector, de recherche, de journalistiek en de wetenschap.
Het blijkt dat criminaliteit zich op allerlei

manieren binnen deze sector manifesteert. Zo raakte een deel van de succesvolle kampioenen uit het verleden betrokken bij criminele activiteiten. Hoe groot dit aantal is, kan in dit onderzoek echter niet vastgesteld worden. Naast de directe betrokkenheid van de vechtsporters, heeft een deel van de vechtsportevenementen op verschillende manieren een relatie met criminaliteit. Zo heeft een deel van de VIP-bezoekers criminele antecedenten en worden deze evenementen gebruikt als etalage en netwerkbijeenkomsten voor de onderwereld.

Veelzijdige manifestatie

Ook heeft een deel van de personen die te maken heeft met de organisatie van evenementen – promotoren, sportschoolhouders, sponsoren, beveiliging – criminele banden. Dit leidt ertoe dat de evenementen deels gefinancierd worden via illegaal verkregen geld, waaronder de betaling van de vechtsporters zelf. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze evenementen gebruikt worden voor witwaspraktijken.

Verbondenheid subculturen

Een bijkomende relatie met de criminaliteit is dat de vechtsportsector banden heeft met andere subculturen waarvan bekend is dat ze criminogeen zijn: outlaw motorgangs, coffeeshops en de seksindustrie. De subculturen overlappen en versterken elkaar. Het gaat dus ook om vechtsporters die zelf niet direct te maken hebben met criminaliteit, maar op deze manier toch een (indirecte) relatie kunnen hebben tot criminaliteit.

Risicojongeren

Overigens trekken deze vechtsporten een doelgroep van risicojongeren aan waarop de genoemde factoren meer vat hebben vanwege hun geringe kansen in de maatschappij.

  • Vechtsporters zijn gewenst binnen criminele organisaties omdat zij geweld symboliseren en uit kunnen oefenen binnen de criminele organisatie;
  • Omdat er steeds minder verdiensten zijn binnen de sector, wordt men vatbaarder voor de optie om op illegale manier geld te verdienen;
  • Een gebrek aan regulering rondom de kwaliteit van sportscholen, trainers en de financiering binnen de sector zorgt ervoor dat criminele betrokkenheid mogelijk blijft.

Download hier het rapport Bad Boys network

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij binnen uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Eric Lagendijk.