Verbinding in de jeugdsector: De kracht van netwerken bouwen

In de jeugdsector werken we met jeugdigen, de bouwers van de toekomst, opgroeiend in uitdagende omstandigheden. Om hen goed te ondersteunen zijn goed samenwerken en leren van elkaars succes en uitdagingen belangrijke voorwaarden. Vanuit mijn werk realiseer ik dit door professionals te verbinden om daarmee een sterke basis te creëren voor het ondersteunen van jeugdigen. We bouwen daardoor niet alleen aan hun toekomst, maar ook aan die van de sector als geheel.

Als onderdeel van mijn opdracht bij het Deltaplan Jeugd kreeg ik de kans om de organisatie van het congres ‘Bouwers van de Toekomst’ op mij te nemen voor de gemeente Eindhoven. Deze dag was gericht op het verbinden van professionals én deze professionals een dag in het zonnetje te zetten.  Dit evenement bracht 250 professionals uit verschillende hoeken van de jeugdsector samen: vrijwilligerswerk, onderwijs, sociaal wijkteam, jeugdhulp, jongerenwerk, tweedelijns zorg en het veiligheidsdomein.

Maar is het plannen van zo een dergelijk evenement niet iets ‘simpels’? Locatie regelen, sprekers vragen en klaar? Nee. Het is belangrijk om te begrijpen dat de magie ontstaat wanneer mensen elkaar echt ontmoeten en van elkaar leren. De jeugdsector bestaat uit een diversiteit aan professionals die elk hun eigen expertise en perspectieven meebrengen. Door hen samen te brengen, ontstaat een rijkdom aan kennis en ervaring die de basis vormt voor innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingen.

Het doel van het congres was het creëren van een platform waar verschillende werelden samenkomen. Dit vereist een zorgvuldige voorbereiding en een balans tussen inhoudelijke sessies, netwerkactiviteiten en informele momenten. Eén van de meest waardevolle aspecten van het congres was dat ik spontane gesprekken en nieuwe ideeën zag ontstaan tussen professionals. Professionals die normaal gesproken in hun eigen silo’s werken, kregen de kans om over de muren heen te kijken en te ontdekken hoe ze elkaar kunnen versterken. Door deze interacties ontstaat er een netwerk van support en samenwerking dat verder reikt dan alleen de dag zelf.

In de trein terug zat ik moe maar voldaan terug te denken aan de positieve energie die er de hele dag hing, maar ook aan de kwetsbaarheid en openheid dat werd gedeeld in de workshops over het soms ingewikkelde werk. Ik voelde me onderdeel van een groter geheel en raakte zelf ook geïnspireerd en gemotiveerd om nog steviger te werken aan het bouwen van netwerken.

Tips voor het Organiseren van Netwerkbijeenkomsten

  1. Heldere visie: Definieer een visie gericht op positieve verandering en verbinding. Dit vormt de basis voor alle organisatorische keuzes.
  2. Interactie faciliteren: Creëer mogelijkheden voor spontane ontmoetingen, zoals netwerklunches of informele borrels.
  3. Diversiteit in het programma: Zorg voor een goede mix van inhoudelijke sessies, interactieve workshops en informele netwerkmomenten.
  4. Betrokken team: Werk met een team dat gelooft in de kracht van netwerken en zich inzet voor duurzame verbindingen.
  5. Follow-up: behoud het contact met deelnemers na het evenement en moedig verdere samenwerking aan. Dit versterkt het netwerk en zorgt voor blijvende impact.

Wil je meer weten of hulp bij het organiseren van een netwerkbijeenkomst? Neem contact op met Amber van Berkel.

Meer weten?

Wil je meer weten over het bouwen aan netwerken in de jeugdsector? Neem dan contact op met Amber van Berkel. Ze staat je graag te woord!