Aanpak 075 

Aanpak 075 is een persoonsgebonden integrale aanpak voor Zaanse jongeren tussen de 12 en 27 jaar die misdrijven plegen en/of daar verdachte van zijn, waaronder tenminste één High Impact Crime (HIC). Dit zijn bijvoorbeeld overvallen, straatroof en inbraak. Deze misdrijven hebben een grote impact op de slachtoffers en zorgen voor een gevoel van onveiligheid bij inwoners.

Aanpak 075 is erop gericht om duurzaam recidive tegen te gaan, om gedragsverandering teweeg te brengen en te voorkomen dat broertjes/zusjes afglijden naar criminaliteit. De Aanpak omvat ook het voorkomen van verdere schade voor de jongere zelf. Iedere jongere in de Aanpak 075 heeft voor minimaal 2 jaar een regisseur. De regisseur zorgt samen met bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie en zorginstellingen voor een aanpak op maat op het snijvlak van zorg en veiligheid.

De aanpak stuurt op drie pijlers:

  • Recidive tegengaan bij jongeren tot 27 jaar
  • Inzet op gedragsverandering
  • Het voorkomen van afglijden van broertjes/ zusjes

Opdracht DSP

Aanpak 075 is in september 2019 opgezet vanuit zorgen over jeugdcriminaliteit binnen de gemeente Zaanstad. Het is een aanpak die continu in ontwikkeling is. In het najaar van 2022 heeft DSP daarom in samenwerking met Zaanstad drie doorontwikkelsessies georganiseerd, voorbereid en begeleid. Hierin werden de volgende drie thema’s behandeld:

  1. Optimaliseren van de (keten)samenwerking
  2. Aanpassen in- en uitstroomcriteria
  3. Optimaliseren van het weegproces

Deze drie sessies hebben geleid tot gedragen voorstellen ter verbetering van de Aanpak 075. DSP-groep heeft deze voorstellen vervolgens verwerkt in het vernieuwde document Aanpak 075.

Meer lezen over de Aanpak 075?

Ga dan naar de website van de gemeente Zaanstad.

Meer weten over de ondersteuning bij persoonsgerichte aanpakken?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff of Iris Struick. Ze staan je graag te woord.