Profiel

Ik heb een bachelor Criminologie en master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Daarnaast heb ik een propedeuse in de Rechtsgeleerdheid gehaald, en met veel plezier de minor Kinderrechten en Forensische Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Tijdens mijn master Forensische Criminologie ben ik begonnen bij DSP als stagiair om mijn scriptie te schrijven, een planevaluatie over een nieuwe interventie voor multiprobleemgezinnen genaamd VIG in de BUURT waarbij men vroegtijdig en buurtgericht te werk gaat. Dit beviel van beide kanten goed, dus ik ben gebleven!

Mijn voornaamste interesse is hoe onze samenleving en strafrechtsketen zo goed mogelijk kan worden ingericht om met name jongeren die een delict hebben gepleegd weer op het goede pad te helpen. Tijdens mijn studie heb ik mij dan ook vooral gericht op jeugdcriminaliteit en het raakvlak tussen veiligheid en zorg.

Op dit gebied heb ik al in meerdere projecten bij DSP-groep kunnen meedraaien. Zo was ik programmasecretaris voor Detentie en Terugkeer in de gemeente Utrecht, waar de terugkeer van (ex)gedetineerden in de samenleving zo goed mogelijk begeleid wordt. Daarnaast ondersteunde ik de OMPG in Amsterdam met het verwerken van hun grote en complexe caseload aan multiprobleemgezinnen. Verder heb ik in meerdere onderzoeken een bijdrage geleverd, zoals een MKBA naar het meld- en adviespunt verward gedrag voor de gemeente Veenendaal en het opstellen van het Integraal Veiligheids Plan (IVP) voor de gemeente Den Haag.

Typisch Iris:

  • Nieuwsgierig en betrokken
  • Enthousiasteling
  • Het liefst met 10 dingen tegelijk bezig