Profiel

Ik ben een organisatorisch sterke verbinder die door het stellen van de juiste vragen en oprechte nieuwsgierigheid zich snel nieuwe onderwerpen eigen maakt. Met mijn communicatie vaardigheden en enthousiasme krijg ik mensen mee. Ik ben actiegericht, kan snel schakelen en denk in mogelijkheden waardoor ik snel resultaten weet te behalen. Ik geloof er in dat je samen verder komt dan alleen, en schroom dan ook niet om de uitgebreide ervaring en expertise van mijn collega’s binnen DSP in te zetten indien dit een opdracht verder kan helpen.

Ervaring

Als adviseur en procesbegeleider werk ik op veel verschillende onderwerpen binnen het (zorg- en) veiligheidsdomein. Met veel enthousiasme werk ik momenteel op het gebied van kennisdeling en vakontwikkeling op het snijvlak van de domeinen zorg en veiligheid. Voor zowel de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht als het Actiecentrum Veiligheid en Zorg in Amsterdam zet ik mij in voor de organisatie van het trainingsaanbod voor persoonsgerichte aanpakken. In Amsterdam focus ik mij op het doorontwikkelen van het huidige trainingsaanbod.En in Utrecht zet ik samen met collega’s een volledig nieuwe vakontwikkeling Zorg en Veiligheid op.

Ik heb een bachelor Criminologie en master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Daarnaast heb ik een propedeuse in de Rechtsgeleerdheid gehaald, en met veel plezier de minor Kinderrechten en Forensische Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Tijdens mijn master Forensische Criminologie ben ik begonnen bij DSP als stagiair. Dit beviel van beide kanten goed, dus ik ben gebleven!

Typisch Iris:

  • Nieuwsgierig en betrokken
  • Enthousiasteling
  • Het liefst met 10 dingen tegelijk bezig