Voor de nieuwe cultuurnotaperiode 2021-2024 wil het ministerie van OCW meer afstemming tussen het cultuurbeleid van de rijksoverheid en dat van provincies en gemeenten. DSP begeleidt de culturele sector en overheden daarbij.

Wij voerden in 2018 een verkenning uit voor de stedelijke cultuurregio Zwolle, Deventer en Apeldoorn (feitelijk twee stedelijke regio’s) en rondden recent de verkenning voor de stedelijke regio Utrecht (de gemeenten Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht) af.

Op dit moment begeleiden wij de overheden en de cultuursector in de Stedelijke Regio Den Haag bij het maken van het Cultuurprofiel dat uiterlijk 1 november bij OCW moet worden ingediend. In dit proces werken we samen met de culturele sector in deze regio en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leiden.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Annelies van der Horst vertelt u graag meer.