Profiel

De opdrachten die ik uitvoer resulteren vaak in een (evaluatie van) een beleidsnota of visie, scenario’s, een project of programma of een publicatie. Ik geef veel ruimte aan de inbreng van alle betrokkenen en heb aandacht voor zowel inhoud, proces als interactie. Ik wil graag werk afleveren waar mensen en organisaties echt iets mee kunnen.

Ik coach medewerkers van overheden en (culturele) instellingen, ik geef presentaties, organiseer workshops en ontwerp en leid werksessies. Ik heb inhoudelijke kennis van kunst, erfgoed en media en bestuurlijke en zakelijke ervaring. Tegelijkertijd ben ik creatief en kan ik structuur brengen in complexe onderwerpen. Ik houd er van om nieuwe ideeën en concepten naar de praktijk te vertalen en daarbij ook de sceptici enthousiast te krijgen.

Ik heb veel ervaring in het werken op het snijvlak van kunst & cultuur en het sociale, ruimtelijke en economisch domein. Ik studeerde Kunstgeschiedenis & Archeologie en Museologie. Later aangevuld met opleidingen Organisatie & Beleid en Wetenschapsjournalistiek en Schrijven. Voor DSP-groep werkte ik bij de overheid als beleidsadviseur, strateeg en programmamanager. Ook werkte ik in opdracht voor musea.

Typisch Annelies

  • Ik voeg graag waarde toe, een nieuw inzicht, een ander perspectief, een nieuwe samenwerking.
  • Ik geef mensen verantwoordelijkheid en stimuleer kwaliteit en ontwikkeling.
  • Ik heb grote ervaring als strategisch adviseur en programmamanager.