Handboek Verbeter Jongerenwerk

In 2018 verscheen het Handboek Verbeter Jongerenwerk. In dit interactieve en modulaire product wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen geven. Samenwerking met jongeren (als gebruikers van het jongerenwerk) en gemeenten (als belangrijkste financiers) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om de toepassing  in de praktijk te bevorderen, wordt gebruik gemaakt van oefenstof en goede voorbeelden uit Nederland, Zweden en Finland.

Drie modules

Het handboek bestaat uit drie modules:

  1. In de Kernmodule lichten we toe wat kwaliteitsontwikkeling in het jongerenwerk is en hoe je daar op een systematische wijze vorm aan kunt geven. De volgende onderdelen komen in die module aan bod:
    o Kwaliteit in het jongerenwerk (toelichting)
    o Uitwerking van de planfase van de kwaliteitscirkel
    o Werken met de kwaliteitscirkel
  2. De module Achtergrond geeft achtergrondinformatie over de totstandkoming van dit handboek, over jongerenwerk, kwaliteit en het model voor kwaliteitsontwikkeling.
  3. De module Aan de slag helpt je om je eigen proces voor kwaliteitsontwikkeling in te richten en om de verschillende stappen van kwaliteitsontwikkeling te doorlopen. De module bevat informatie, opdrachten en voorbeelden

In opdracht van VWS
Het handboek is opgesteld in opdracht van de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van VWS. Het is de Nederlandse versie van het handboek Improving Youth Work dat is samengesteld in opdracht van de EU. Deze Nederlandse versie is ontwikkeld door DSP-groep in samenwerking met gemeente ’s-Hertogenbosch, Sociaal Werk Nederland, BV Jong, You!NG en verschillende Nederlandse  jongerenwerkorganisaties.

Het Handboek Verbeter Jongerenwerk! is vanaf nu voor iedereen gratis downloadbaar.

Download hier het handboek

Meer informatie over jongerenwerk?

Neem dan contact op met Bram van Dijk, hij vertelt je er graag meer over.