Pilot (na)zorg aan werkgestraften

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) Kennemerland – ondergebracht bij het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland – wil in samenwerking met Reclassering Nederland (RN) en Fivoor Reclassering binnen het programma Koers en Kansen een pilot (na)zorg aan werkgestraften uitvoeren. Zij hebben DSP-groep een verkenning laten uitvoeren naar de aard, omvang, problematiek en behoeften van werkgestraften en het beleid in beschikbaar aanbod voor deze doelgroep in de regio Kennemerland.

Vergelijkbare problematiek ex-gedetineerden

Uit dit onderzoek blijkt dat werkgestraften vergelijkbare problematiek hebben als ex-gedetineerden en dat een aanzienlijk deel van hen geen ondersteuning of begeleiding krijgt bij deze problemen. Werkgestraften zijn voor gemeenten geen aparte doelgroep. De werkstraf kan dan ook gezien worden als een vindplaats voor kwetsbare mensen met problematiek. De werkstraf kan een aangrijpingspunt zijn om deze mensen toe te leiden naar het beschikbare hulpaanbod binnen de gemeente en de maatschappelijke organisaties. Het gaat vooral om ondersteuning bij werk en inkomen of dagbesteding en schuldhulpverlening, en in mindere mate om toeleiding naar zorg en begeleiding. De uitkomsten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor het inrichten van een pilot (na)zorg aan werkgestraften.

Meer weten over de pilot (na)zorg van werkgestraften?

Neem dan contact op met Wendy Buysse. Zij vertelt je er graag meer over.