Wij ondersteunen met beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties, effectstudies en wetsevaluaties. Soms is dit kortlopend onderzoek gericht op actuele beleidsvragen. In andere gevallen doen we langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Veiligheidsbeleid
Wij adviseren ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten op diverse onderwerpen. We hebben veel ervaring op het terrein van zorg- en veiligheidshuizen en personen met verward gedrag. Maar we weten ook hoe de hazen lopen binnen de strafrechtketen. We ondersteunen diverse partijen bij het monitoren van hun veiligheidsbeleid en we evalueren wet- en regelgeving voor de ministeries. Door onze kennis van zowel de werkvloer als de rijksoverheid schakelen we eenvoudig tussen Rijk en gemeenten, waarbij we altijd oog hebben voor de integraliteit van vraagstukken.

Detachering
Wij ondersteunen veiligheidspartners door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken. Zowel op lokaal als op centraal niveau. Onze grondige inhoudelijke kennis gecombineerd met uitstekende procesvaardigheden staat garant voor tevreden klanten.

Expertise DSP justitie en veiligheid
Wij ondersteunen en adviseren ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten over onderwerpen en werkwijzen als:

  • Zorg- en veiligheidshuizen
  • Mensen met verward gedrag
  • Criminaliteitspreventie
  • Monitoren veiligheidsbeleid
  • Evalueren wet- en regelgeving
  • Gevangeniswezen en nazorg detentie
  • Forensische zorg
  • Slachtofferschap en daderschap

Wil je meer weten over het thema Justitie en veiligheid of over de projecten die binnen dit domein vallen?

Neem dan contact op met Oberon Nauta, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Monitoring stelselwijziging justitiële jeugd

Het monitoren van de stelselwijziging 'Vrijheidsbeneming op Maat' justitiële jeugd is momenteel nog niet goed mogelijk.

Bekijk dit project
Project

Notoir klaaggedrag bij pro Justitia onderzoek komt nauwelijks voor

Onderzoek naar aard en omvang van notoir klaaggedrag van justitiabelen naar wie pro Justitia onderzoek werd gedaan.

Bekijk dit project
Project

Verdiepend onderzoek Verwijsindex risicojongeren

Uitkomsten van het verdiepend onderzoek van DSP-groep

Bekijk dit project
Project

Preventieve aanpak risicojeugd

Lessen en aandachtpunten voor de aanpak van 12-min problematiek

Bekijk dit project
Project

Forensisch medische expertise bij kwetsbare personen

In het kader van het FMEK-programma onderzocht DSP of de scope van het programma kan worden verruimd naar de doelgroep ‘kwetsbare personen’.

Bekijk dit project
Alle projecten