Wij ondersteunen met beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties, effectstudies en wetsevaluaties. Soms is dit kortlopend onderzoek gericht op actuele beleidsvragen. In andere gevallen doen we langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Veiligheidsbeleid
Wij adviseren ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten op diverse onderwerpen. We hebben veel ervaring op het terrein van zorg- en veiligheidshuizen en personen met verward gedrag. Maar we weten ook hoe de hazen lopen binnen de strafrechtketen. We ondersteunen diverse partijen bij het monitoren van hun veiligheidsbeleid en we evalueren wet- en regelgeving voor de ministeries. Door onze kennis van zowel de werkvloer als de rijksoverheid schakelen we eenvoudig tussen Rijk en gemeenten, waarbij we altijd oog hebben voor de integraliteit van vraagstukken.

Detachering
Wij ondersteunen veiligheidspartners door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken. Zowel op lokaal als op centraal niveau. Onze grondige inhoudelijke kennis gecombineerd met uitstekende procesvaardigheden staat garant voor tevreden klanten.

Expertise DSP justitie en veiligheid
Wij ondersteunen en adviseren ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten over onderwerpen en werkwijzen als:

  • Zorg- en veiligheidshuizen
  • Mensen met verward gedrag
  • Criminaliteitspreventie
  • Monitoren veiligheidsbeleid
  • Evalueren wet- en regelgeving
  • Gevangeniswezen en nazorg detentie
  • Forensische zorg
  • Slachtofferschap en daderschap

Wil je meer weten over het thema Justitie en veiligheid of over de projecten die binnen dit domein vallen?

Neem dan contact op met Oberon Nauta, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld

Evaluatie van de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld voor de Rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Bekijk dit project
Project

Actieplan feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen

Feiten op een rij: een tussenstand.

Bekijk dit project
Project

Evaluatie College gerechtelijk deskundigen

Deskundig advies in de rechtspraak met NRGD goed geborgd; Over handschriftonderzoek, de analyse van schotresten en forensische psychiatrie.

Bekijk dit project
Project

Ontwikkeling jongvolwassenen en het adolescentenstrafrecht

Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Bekijk dit project
Project

Pilot (na)zorg aan werkgestraften

Koers en kansen: verkenning van aard, omvang, problematiek en behoeften van werkgestraften.

Bekijk dit project
Alle projecten