Op zaterdag 13 juni 2015 wordt het Scoutinglandgoed in Zeewolde feestelijk geopend. Scouting Nederland wil tijdens dit evenement de waarde van buiten spelen voor kinderen benadrukken en dit kunnen onderbouwen met een onderzoek van een onafhankelijk bureau.

Om die reden heeft Scouting Nederland DSP-groep gevraagd om een digitale enquête op te stellen die Scouting kan uitzetten onder de ouders van kinderen en jongeren die lid zijn van Scouting.

Doel onderzoek Scouting

Het doel van het onderzoek is om, vanuit het perspectief van de ouders van Scouts, de waarde van buiten spelen te belichten en de mogelijke oorzaken van het feit dat kinderen minder buiten spelen te verkennen. Daarnaast wil Scouting middels de enquête toetsen of de trend dat kinderen steeds minder buiten spelen zich ook voordoet bij kinderen en jongeren die lid zijn van Scouting. Bovendien is Scouting benieuwd naar wat volgens ouders de huidige én toekomstige rol van Scouting is bij het bevorderen van buiten spelen.

Resultaten

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat veruit de meeste ouders de concurrentie van computer, tablet, mobiel of televisie als belangrijkste reden zien voor het minder buiten spelen van kinderen, namelijk 93,9%. Ook de afwezigheid van voldoende uitdagende buitenruimte (32,5%) is volgens ouders reden om minder buiten te spelen. Het overgrote deel van de ouders zien plezier en ontlading als de belangrijkste betekenis van buiten spelen (71,4%). Gezondheid wordt tevens als een belangrijke betekenis van buiten spelen gezien (59,9%).

Invloed Scouting

87,1% van de respondenten beoordeelt de bijdrage van Scouting aan het bevorderen van buiten spelen bij kinderen als ‘goed’ (49,3%) of ‘zeer goed’ (37,8%). Op de vraag wat Scouting eventueel nog meer kan doen aan het bevorderen van buiten spelen van kinderen, worden focus op activiteiten die ook thuis toegepast kunnen worden, het zichtbaar zijn en Scouting actief promoten, creativiteit met en in de natuur bevorderen én samenwerken met andere partijen, genoemd als mogelijke acties.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Eric Lagendijk. Hij vertelt u er graag meer over.