Samen werken aan een betere samenleving

Wij bieden projectleiders aan die tijdelijk een project of programma uitvoeren, een team begeleiden of een projectorganisatie aansturen. We vormen daarbij vaak de spil tussen de interne organisatie van de opdrachtgever en de eventuele externe betrokken partijen. Door de inhoudelijke expertise en kennis van het ambtelijke speelveld zijn onze projectleiders flexibel en doeltreffend inzetbaar. We zorgen ervoor dat projecten zorgvuldig afgerond of overgedragen worden en dat de opgebouwde kennis en opgeleverde producten binnen de organisatie goed geborgd worden.

Project

Noortje Dickhoff tijdelijk operationeel manager Stichting ELK

Bekijk dit project
Project

Sociaal veilige Amsterdamse sportaanbieders

De gemeente Amsterdam stelt hoge prioriteit aan een veilig sportklimaat (VSK) en wil sportaanbieders stimuleren en ondersteunen om stappen te maken op dit gebied.

Bekijk dit project
Project

Cameratoezicht in Helmond

Helmond houdt haar cameratoezicht tegen het licht, bepaalt haar visie en maakt vervolgens slimmer gebruik van de camera’s!

Bekijk dit project
Project

Strategische inzet van Sport in het Sociaal Domein

Diverse goede voorbeelden laten zien dat sport en bewegen van belangrijke waarde kan zijn voor het sociaal domein. De volgende stap is te komen tot strategisch beleid, opdat de maatschappelijke kansen die sport biedt gericht worden benut.

Bekijk dit project
Gemeenteambtenaar Sport

"Sport wordt vaak gezien en benoemd als een soort maatschappelijk wondermiddel, maar vaak blijft het bij beleidstaal en mooie woorden. De vraag is natuurlijk: hoe geven we er concreet invulling aan?"

Project

Opvoeden samen met de buurt!

Hoe kun je als gemeente de opvoedkracht van een buurt, wijk of dorp stimuleren, zonder zelf te veel over te nemen?

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur ons een bericht