Senior adviseur Noortje Dickhoff is door de gemeente Amsterdam gevraagd als procesmanager voor de (Overlastgevende) Multi probleemgezinnen (hierna (O)MPG) aanpak binnen het Doorbraakteam.

De aanpak valt onder Onderwijs Jeugd en Zorg en wordt gezamenlijk met Openbare Orde en Veiligheid (OOV) inhoudelijk vormgegeven. Het Doorbraakteam levert procesmanagement ten aanzien van Multiprobleem casuïstiek. Daarnaast leveren ze nog twee andere diensten:

  1. Consultatie: wanneer hulpverleners of diensten vastlopen in de hulpverlening aan een gezin, kunnen zij het team consulteren. Als het nodig is, worden de leden van het analyseteam betrokken.
  2. Procesregie: door procesmanagers vanuit team Jeugd en OOV, eventueel ondersteund door het Analyseteam. Dit kan ingezet worden op verzoek van de gezins-/ casusregisseur maar ook op verzoek van bijvoorbeeld de gemeenteraad of de wethouder.

Vraag van gemeente Amsterdam

Door personele omstandigheden had het Doorbraakteam een procesmanager nodig die voor de enkele maanden het werk direct kon oppakken. Omdat Noortje Dickhoff al ervaring heeft met het werken voor de Amsterdamse aanpak (zij deed dit in 2017-2018 en 2020), is zij met veel enthousiasme in deze tijdelijke functie gestapt. Noortje werd hierbij praktisch ondersteund door haar collega Iris Struick.

Verloop project

Noortje heeft een aantal zeer complexe casussen opgepakt waarin sprake is van multi problematiek en waar reguliere hulpverlening vastloopt. Zij heeft ervoor gezorgd dat er doorbraken werden gerealiseerd, zodat reguliere hulpverlening de draad weer kan oppakken.

Meer weten over Noortjes werk als procesbegeleider?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff. Ze vertelt je er graag meer over.