Afronding detachering Annelijn Remmelink

Afgelopen 1,5 jaar heeft Annelijn aan diverse thema’s gewerkt binnen het cluster Jeugd en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Als spin in het web heeft ze de werkwijze van J&V stadsbreed kunnen positioneren en verder door kunnen ontwikkelen. Per half juni loopt haar detachering af. Daarom nu een mooi moment om terug te blikken op haar werkzaamheden en resultaten.

Organisatie rondom aanpak jeugdoverlast

De gemeente Amsterdam is opgedeeld in zeven stadsdelen: Centrum, Zuid, Oost, West, Noord, Nieuw-West, en Zuidoost. En sinds 24 maart 2022 is het stadsgebied Weesp daar aan toegevoegd. Elk stadsdeel heeft een team Veiligheid, met ieder een eigen cluster Jeugd en Veiligheid (J&V).

Deze zeven clusters J&V hebben verschillende uiteenlopende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De kerntaken focussen op het signaleren, duiden en het aanpakken (en daaronder valt ook doorverwijzen) van jeugdoverlast, gepleegd door jongeren t/m 23 jaar. Een veel gebruikte en bekende interventie van het cluster J&V voor de vermindering van jeugdoverlast is de zogenaamde Groepsaanpak. Deze groepsaanpakken vallen binnen de gemeente Amsterdam onder regie van projectleiders J&V.

Werkzaamheden stedelijke coördinator J&V

Elk cluster J&V bestaat uit in ieder geval één coördinator J&V, meerdere projectleiders J&V en ondersteuning. De coördinator is in grote lijnen (mede)verantwoordelijk voor het team van projectleiders J&V en stuurt aan op de verbinding tussen het operationele, strategische en bestuurlijke niveau binnen het stadsdeel (en/of stedelijk). De exacte invulling van de functie coördinator J&V verschilt per stadsdeel. Als stedelijk coördinator J&V was het Annelijn haar taak om de werkwijze van J&V stadsbreed te positioneren en verder door te ontwikkelen. Het hoofdaccent lag op het signaleren van lokale en stedelijke knelpunten en deze onderling aan elkaar te verbinden.

Vervolgens was het de uitdaging om deze knelpunten, samen met landelijke trends en ontwikkelingen, een plek te geven in een uniforme stedelijke aanpak Jeugd en Veiligheid. Een belangrijk uitgangspunt bij het schakelen tussen de stadsdelen, de stedelijke directies (Openbare Orde en Veiligheid, Actiecentrum Zorg en Veiligheid, Onderwijs Jeugd Zorg en Diversiteit, etc.) en de landelijke lijn is: uniform waar kan, (lokaal of individueel) maatwerk waar nodig.

Resultaten

Concreet heeft bovenstaande ertoe geleid dat Annelijn de clusters J&V het afgelopen 1,5 jaar stedelijk heeft bevorderd en gefaciliteerd in kennis(uitwisseling) en systeemgebruik, met als doel om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan het optimaliseren van de werkwijzebeschrijving van de groepsaanpak en bijhorende notificatiebrieven, het vertalen en oppakken van adviezen uit de Data Protection Impact Assessment (DPIA) van het registratiesysteem en het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen om onderlinge kennis uit te wisselen.

Al met al een uitdagende opdracht met grote verantwoordelijk, gelet op een werkveld dat constant aan ontwikkelingen onderhevig is en op inhoud steeds zwaarder en complexer wordt. Desondanks kijkt Annelijn terug op een leerzame ervaring waarbij ze mocht samenwerken met veel enthousiaste en betrokken professionals.

Wilt u meer weten over Annelijn Remmelinks detacheringen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Annelijn. Zij vertelt u er graag meer over.