Geïntegreerde aanpak huiselijk geweld

Het is deze week de week tegen kindermishandeling. In Nederland wordt ongeveer 3% van de kinderen jaarlijks blootgesteld aan kindermishandeling. Het gaat dan zowel om kinderen die direct slachtoffer worden van geweld als indirect. Zij zijn getuige van huiselijk geweld. Ook dat is kindermishandeling.

DSP deed samen met de Universiteit Leiden onderzoek naar de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld van de rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Bij huiselijk geweld is er veelal sprake van multi-problematiek, zoals problemen rondom de omgangsregeling of een echtscheiding. Maatschappelijk effectieve rechtspraak die zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften van rechtzoekenden in een bredere maatschappelijke context lijkt daarom juist voor huiselijk geweldzaken relevant. Mensen zouden vanuit de samenloop van juridische problemen binnen het gezin geholpen moeten worden. Daarvoor kan het soms zinvol zijn om juridische procedures – de strafzaak en een familie- of jeugdzaak – te combineren.

Met de geïntegreerde aanpak is in Rotterdam verkend in hoeverre gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld met een probleemoplossende aanpak geholpen kunnen worden.

Meer weten?

Lees het recent verschenen artikel in Proces (artikel te bestellen bij BJu tijdschriften) of de evaluatierapporten over de aanpak.

Heeft u vragen over de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld?

Neemt u dan gerust contact op met Wendy Buysse of Nynke Piepers, ze vertellen je er graag meer over.