Op 7 september 2017 gaf Justin de Kleuver van DSP een presentatie over lokaal mediabeleid aan de leden van de bestuurlijke VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport. Directe aanleiding van de VNG-bijeenkomst over lokale media is de Handreiking Lokale media en informatievoorziening die DSP opstelde in opdracht van BZK, OCW en de VNG. De handreiking, bedoeld voor het lokale bestuur, kent drie onderwerpen:

  1. zelf met en in de media aan de slag als lokale politicus
  2. traditionele media stimuleren en
  3. nieuwe burgerjournalistiek ondersteunen.

Contact opnemen met Justin?

Wil je iets weten over dit project van Justin of over zijn andere projecten bij DSP?
Neem dan contact met hem op.

Justin de Kleuver Justin de Kleuver