Even voorstellen

Sinds mei 2018 ben ik als junior-adviseur begonnen bij DSP-groep. Als adviseur ben ik voornamelijk betrokken bij advisering en onderzoeken op het gebied van sociaal domein, veiligheid en zorg, en op het snijvlak van deze domeinen. Ik word enthousiast van vraagstukken over onderwerpen als complexe woonoverlast, personen met verward gedrag, procesregie en beleidsontwikkeling. Ik treed graag op als verbinder tussen of binnen organisaties. Met mijn nieuwsgierige aard gebruik ik mijn kennis en ervaring ook voor andere maatschappelijke kwesties.

Momenteel ben ik vanuit DSP o.a. betrokken bij de invulling van de nieuwe wetgeving van de Wet verplichte GGZ vanuit de gemeente Amsterdam en een evaluatie van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda inclusief het onderzoeken van nieuwe prioriteiten.

Studie en werkervaring

Na mijn studie Sociologie heb ik zowel een master Criminologie als een master Sociologie afgerond. Tijdens deze studies heb ik werkervaring opgedaan bij de afdeling integrale veiligheid van de gemeente Hollands Kroon op het subjectieve veiligheidsbeleid en bij het onderzoekcluster Levensloop (ex)gedetineerden van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Daaropvolgend was ik vanuit de gemeente Amsterdam bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg betrokken als projectsecretaris bij de (door)ontwikkeling van integrale persoonsgerichte aanpakken op het gebied van veiligheid en zorg zoals de Treiteraanpak en de Expertisetafel.

Tot slot hield ik mij als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) bezig met de landelijke ontwikkelingen van de (zorg- en) veiligheidshuizen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg en de monitoring van de landelijke uitrol van de Wijk-GGD’er.

Typisch ik

  • Spin in het web die de helicopterview behoudt
  • Goede orde is de basis van alle dingen
  • Aanzetter tot het (samen) ondernemen van actie; van denken naar doen

Contact opnemen met Annelijn?

Wil je iets weten over Annelijn of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op.
Annelijn staat je graag te woord.

Annelijn Remmelink Annelijn Remmelink