Goed onderbouwd beleid opstellen

Als beleidsadviesbureau helpen wij organisaties met het opstellen van goed onderbouwd beleid. Door deskundig advies te geven, gebaseerd op de uitkomsten van praktijkgericht beleidsonderzoek en onze jarenlange ervaring op uiteenlopende beleidsvelden. We geven advies gericht op de verschillende fasen in het beleidsproces. Bij de ontwikkeling of uitvoering van nieuw beleid of bij de evaluatie of bijstelling van bestaand beleid. We hebben ook ruime ervaring met het schrijven of redigeren van beleidsdocumenten of bedrijfsplannen voor opdrachtgevers.

Expertise

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke kanten van een vraagstuk. Wij hebben onder andere expertise op het gebied van het sociaal domein, zorgopenbare orde en veiligheid, justitie en veiligheid, cultuur en mediawonen met zorg, jeugd, sport en bewegen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken

Project

Leernetwerk Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Ondersteuning bij de ontwikkeling tot een regionaal expertisecentrum en kennisknooppunt Haaglanden

Bekijk dit project
Project

Integrale toegang tijdelijk verblijf voor ouderen

DSP ondersteunde de gemeente Hoeksche Waard bij de ontwikkeling van een integrale toegang voor tijdelijk verblijf

Bekijk dit project
Mariëlle Hornstra, projectleider pilot logeerzorg Hoeksche Waard:

DSP-groep heeft ons uitstekend begeleid bij het zetten van de eerste stappen in de richting van een coördinatiefunctie voor tijdelijk verblijf. In dit proces is het van meerwaarde als een neutrale partij gesprekken met stakeholders faciliteert. DSP-groep creëerde een open dialoog waarin overeenkomsten en knelpunten besproken werden, met als resultaat een gedragen ontwerpvoorstel voor een coördinatiefunctie.

Project

Ondersteuning programma Detentie & Terugkeer Utrecht

DSP-groep ondersteunt de gemeente Utrecht bij het opzetten en de implementatie van het nieuwe programma Detentie & Terugkeer

Bekijk dit project
Project

Coördinerend team Wet zorg en dwang

Begeleiding bij de invoering van de Wet zorg en dwang

Bekijk dit project
Joris van Erp - Arts en Wzd-functionaris bij Ipse de Bruggen, gehandicaptenzorg

‘’We zijn blij met de inzet van het ondersteuningsteam bij het zoeken naar oplossingen voor crisisopnamen. Belangrijke voorwaarden voor een goede regie zoals het hebben van overzicht van beschikbare plaatsen en een praktische route bij het aanvragen van inbewaringstellingen zijn nog niet goed geregeld en dit bemoeilijkt een vlotte afhandeling van crisisopnamen. Het is het team met diplomatiek optreden gelukt de belangrijkste spelers aan tafel en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ook heeft het team ons op weg geholpen met het Wzd-beleidsplan door ons feedback te geven op ons conceptbeleidsplan.’’

Project

Vakontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuizen van start

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan.

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur ons een bericht