In de periode april-mei 2016 voerde Randy Bloeme voor zijn scriptieonderzoek een aantal experimenten uit tegen wildplassen in het Amsterdamse uitgaansgebied Rembrandtplein. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek naar de totstandkoming en beïnvloeding van probleemgedrag in uitgaansgebieden.
In dit experimentele onderzoek werden subtiele omgevingssignalen toegepast om potentiële

wildplassers te stimuleren om gebruik te maken van een wc-voorziening. Het plaatsen van een wc-voorziening in de buurt van een wildplas-hotspot zorgde als eerste voor een flinke afname van het aantal wildplassers. Dit aantal daalde verder zodra aanvullende interventies met pijlen, lichtprojecties en afbeeldingen werden toegepast. In sommige gevallen daalde het aantal wildplassers zelfs met 67%.

"Het grootste deel van het uitgaanspubliek heeft goede intenties. Goed faciliteren van het uitgaanspubliek blijkt dan ook heel effectief om probleemgedrag te verminderen"

Faciliteren en stimuleren

In uitgaansgebieden hebben we te maken met gebruikersgroepen met heel andere normen en waarden en met een omgeving die is gericht op beleving en consumptie. Probleemgedrag zoals wildplassen lijkt inherent hieraan. Het grootste deel van het uitgaanspubliek heeft echter goede intenties. Goed faciliteren van het uitgaanspubliek blijkt dan ook heel effectief om probleemgedrag te verminderen. Extra winst kan worden behaald met goede gedragsinterventies. In het onderzoek worden randvoorwaarden beschreven waaraan gedragsinterventies moeten voldoen in de context van een uitgaansgebied.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over beïnvloeding van gedrag in uitgaansgebieden? Mail of bel dan met Daniel Hofstra, Hij vertelt je er graag meer over!