Beleidsevaluatie door middel van onderzoek

Met de inzet van kwalitatief en kwantitatief beleidsonderzoek geven wij organisaties inzicht in de effecten van beleid, zowel intern als extern. Met de uitkomsten kunnen organisaties hun beleid evalueren, bijsturen waar nodig en gerichte keuzes maken voor de toekomst. We hebben veel ervaring met het doen van praktijkgericht onderzoek, monitoring en evaluatie.

Kwalitatief en kwantitatief beleidsonderzoek op maat

Het onderzoek dat we uitvoeren is altijd op maat, zodat deze het best past bij de vraag van de klant. De methoden die we inzetten lopen uiteen van gestandaardiseerde vragenlijsten tot focusgroepen of observaties. De resultaten worden verwerkt in goed leesbare en uitgewerkte eindproducten. Dit kunnen overzichtelijke rapportages zijn, maar bijvoorbeeld ook  factsheets, filmpjes of een online dashboard. Het onderzoek levert de juiste input voor uw beleidsevaluatie.

Expertise

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke kanten van een vraagstuk. Wij hebben onder andere expertise op het gebied van het sociaal domein, zorgopenbare orde en veiligheid, justitie en veiligheid, cultuur en mediawonen met zorg, jeugd, sport en bewegen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken

Project

Verkenning rechtsextremisme in Nederland

Online radicalisering en hoe het wordt onderschat.

Bekijk dit project
Project

25 jaar aanpak georganiseerde drugscriminaliteit onderzocht

Rapport over de uitvoering en effecten van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in de periode 1995 - 2020

Bekijk dit project
Project

Randy Bloeme werkt aan een beweegvriendelijke omgeving

Collega Randy Bloeme ondersteunt in de periode mei-juni het Kenniscentrum Sport en Bewegen op het thema Beweegvriendelijke Omgeving.

Bekijk dit project
Project

Inventarisatie publieksbereik archeologie in Nederland

Hoe zichtbaar is archeologie in Nederland voor een breed publiek? Foto William Hoogteyling

Bekijk dit project
Project

Analyse beoordelingsstelsel Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onderzoek naar de consistentie en complexiteit van het huidige VOG-beoordelingsstelsel

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur ons een bericht