Beleidsevaluatie door middel van onderzoek

Met de inzet van kwalitatief en kwantitatief beleidsonderzoek geven wij organisaties inzicht in de effecten van beleid, zowel intern als extern. Met de uitkomsten kunnen organisaties hun beleid evalueren, bijsturen waar nodig en gerichte keuzes maken voor de toekomst. We hebben veel ervaring met het doen van praktijkgericht onderzoek, monitoring en evaluatie.

Kwalitatief en kwantitatief beleidsonderzoek op maat

Het onderzoek dat we uitvoeren is altijd op maat, zodat deze het best past bij de vraag van de klant. De methoden die we inzetten lopen uiteen van gestandaardiseerde vragenlijsten tot focusgroepen of observaties. De resultaten worden verwerkt in goed leesbare en uitgewerkte eindproducten. Dit kunnen overzichtelijke rapportages zijn, maar bijvoorbeeld ook  factsheets, filmpjes of een online dashboard. Het onderzoek levert de juiste input voor uw beleidsevaluatie.

Expertise

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke kanten van een vraagstuk. Wij hebben onder andere expertise op het gebied van het sociaal domein, zorgopenbare orde en veiligheid, justitie en veiligheid, cultuur en mediawonen met zorg, jeugd, sport en bewegen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken

Project

Evaluatie Halt-straf

Wat is er veranderd sinds 2006? Zijn de beoogde doelen behaald?

Bekijk dit project
Project

Sociale veiligheid op het spoor

Quickscan maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

Bekijk dit project
Project

Onderzoek naar kwaliteitssystemen voor jongerenwerk in Europa

Internationaal onderzoek naar kwaliteitssystemen in het jongerenwerk - het handboek is klaar!

Bekijk dit project
Project

Beïnvloeding van probleemgedrag in uitgaansgebieden

Een verkennend onderzoek naar de totstandkoming en beïnvloeding van probleemgedrag in uitgaansgebieden.

Bekijk dit project
Project

Steunfunctie monumentenzorg en archeologie

Evaluatie van de provinciale steunfunctie monumentenzorg en archeologie.

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur ons een bericht