Profiel

Als onderzoeker bij DSP-groep houd ik mij vooral bezig met onderzoeken op het terrein van veiligheid en justitie. Vanuit mijn studies klinische forensische psychologie en criminologie ben ik in staat om veiligheidsvraagstukken via verschillende perspectieven te benaderen. Denk hierbij aan de inzet van methoden en technieken voor criminaliteitspreventie maar ook aan de aanpak van verschillende type delinquenten. Een positieve benadering zal bij mij altijd de voorkeur hebben!

Ik heb ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Binnen verschillende onderzoeksprojecten heb ik dossieronderzoek uitgevoerd, politiebestanden geanalyseerd, interviews afgenomen en observaties uitgevoerd. Kenmerkend voor mijn analyses is dat ik zicht heb op de grote lijnen en tevens aandacht heb voor de details. Ik bezit affiniteit met regels en structuren waarbinnen gewerkt moet worden. Maar als het noodzakelijk is, kan ik deze tijdelijk loslaten om tot een beter resultaat te komen.

Op dit moment ben ik twee dagen per week werkzaam voor het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam. Hier verricht ik verschillende werkzaamheden voor de Top400- en Top600-aanpak. Verder werk ik binnen DSP met veel enthousiasme mee aan o.a. een procesevaluatie van de TACt leerstraf (WODC).

Typisch Daniel:

  • Positief creatief
  • Geïnteresseerd
  • Niet bang om fouten te maken