High Impact Crime aanpakken kan en moet

Inbraken, straatroven en overvallen – ook wel bekend als High Impact Crime – hebben een enorme impact op slachtoffers, bewoners in wijken/buurten en het veiligheidsgevoel in de samenleving als geheel. Er is op dit moment in Nederland sprake van een flinke daling, maar – zoals eerder gebeurde –zo’n daling kan zo weer omslaan in een stijging. Bovendien doet die daling zich lang niet overal voor. In diverse gebieden is zelfs sprake van een stijging.

Lokale aanpak

Gelukkig kan High Impact Crime (HIC) lokaal effectief aangepakt worden door politie, gemeente en openbaar ministerie (OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven. Daarbij zijn er voldoende aanpakken die bewezen effectief zijn om HIC te verminderen. ‘Samen aan de slag tegen HIC’, klinkt logisch en simpel, maar het blijkt in de praktijk vaak helemaal niet zo eenvoudig.

ProHIC handreiking en website

Ter ondersteuning van een lokale maatwerk aanpak werd in nauwe samenwerking door gemeenten, politie, ministerie van Justitie en Veiligheid en externe deskundigen – mede gefinancierd door de Europese Commissie – een handreiking en website ontwikkeld: www.ProHIC.nl. Daarop vindt u naast samenvattend promotiemateriaal (infographic, poster/hand out en filmpje) een degelijke handreiking en een uitgebreide serie ‘kennisparels’ op het terrein van justitie en veiligheid.

De handreiking en de parels geven op een praktische wijze aan hoe we samen – politie, gemeente, OM, bewoners en ondernemers – iets kunnen doen aan High Impact Crime. Dat begint altijd met een goede degelijke analyse en gezamenlijke vaststelling van wat nu precies het probleem is. Vervolgens worden op grond van deze analyse maatregelen ingezet waarvan verwacht kan worden dat ze effectief zijn. Alleen dan wordt de gezamenlijk aanpak effectief. HIC is – en blijft! – daar belangrijk genoeg voor.

Voor meer informatie: www.ProHIC.nl

Site en handreiking bestaan nu nog in een versie 1.0.  Er zal in de loop van 2021 een 2.0 versie gemaakt worden. Alle commentaren zijn welkom!

Cutting Crime Impact EU

De handreiking ProHIC maakt deel uit van een meerjarig Europees project waar zes Europese politiekorpsen en diverse onderzoeksinstituten aan deelnemen: Cutting Crime Impact. Informatie over dit project is te vinden op www.cuttingcrimeimpact.eu.

Meer weten over de aanpak van High Impact Crime?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren. Hij staat je graag te woord.