Onderzoek
Onderzoek is één van de belangrijkste pijlers van openbare orde en veiligheid. We doen beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties en effectstudies.
Dat doen we op verschillende manieren. Van gericht onderzoek waarbinnen snel antwoord gevonden wordt op actuele beleidsvragen, tot gedegen langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Lokaal veiligheidsbeleid
Wij adviseren gemeenten en politie op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan onderwerpen en werkwijzen als integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht), veilig ondernemen en uitgaan, radicalisering, persoonsgerichte aanpak, huisvesting vluchtelingen en prostitutie. Bij alle onderwerpen staat integrale samenwerking tussen alle partners in de keten centraal.

Detachering
Steeds vaker worden wij gevraagd veiligheidspartners te ondersteunen door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken of het uitvoeren van onderzoek.

Expertise DSP openbare orde & veiligheid
Wij ondersteunen overheden en uitvoeringsinstanties bij:

 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht)
 • Veilig ondernemen en uitgaan
 • Openbaar vervoer en sociale veiligheid
 • Straatintimidatie
 • Radicalisering
 • TopX-aanpak
 • Persoonsgerichte aanpak
 • Gebiedsanalyses
 • Quickscans sociale veiligheid
 • Huisvesting vluchtelingen

 

Meer weten over openbare orde en veiligheid?

Bel of mail dan met Paul van Egmond, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Integraal Informatie Overleg in CTER

Onderzoek naar duiding en weging van signalen van radicalisering, terrorisme en extremisme in opdracht van het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland: Samen Veilig

Bekijk dit project
Project

E33: meer dan een label

Onderzoek naar personen achter de politieregistratie E33 'Overlast door persoon met verward gedrag' in ‘s-Hertogenbosch, Vught en regio Oost-Brabant

Bekijk dit project
Project

Leren over preventie van woninginbraken

Preventie woninginbraken versterken door meer focus in aanpak en samenwerking.

Bekijk dit project
Project

Verkeersveiligheid van taxi’s in Amsterdam onderzocht

Wat doen taxibedrijven nu al aan verkeersveiligheid in hun bedrijfsvoering, wat kan worden verbeterd en waar moet mogelijk extra op worden ingezet?

Bekijk dit project
Alle projecten