Onderzoek
Onderzoek is één van de belangrijkste pijlers van openbare orde en veiligheid. We doen beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties en effectstudies.
Dat doen we op verschillende manieren. Van gericht onderzoek waarbinnen snel antwoord gevonden wordt op actuele beleidsvragen, tot gedegen langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Lokaal veiligheidsbeleid
Wij adviseren gemeenten en politie op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan onderwerpen en werkwijzen als integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht), veilig ondernemen en uitgaan, radicalisering, persoonsgerichte aanpak, huisvesting vluchtelingen en prostitutie. Bij alle onderwerpen staat integrale samenwerking tussen alle partners in de keten centraal.

Detachering
Steeds vaker worden wij gevraagd veiligheidspartners te ondersteunen door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken of het uitvoeren van onderzoek.

Expertise DSP openbare orde & veiligheid
Wij ondersteunen overheden en uitvoeringsinstanties bij:

 

Meer weten over openbare orde en veiligheid?

Bel of mail dan met Paul van Egmond, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Persoonsgerichte Aanpak 075 Gemeente Zaanstad

Noortje Dickhoff en Iris Struick ondersteunden de gemeente Zaanstad bij de doorontwikkeling van de Aanpak 075

Bekijk dit project
Project

Uitvoeringsprogramma Preventie met gezag in Zaanstad

DSP-groep ondersteunt de gemeente Zaanstad bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Preventie met gezag

Bekijk dit project
Project

Meer beveiliging bij woning decentrale bestuurders

Evaluatie van de ‘regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders’ in opdracht van het ministerie van BZK

Bekijk dit project
Project

Uitvoeringsprogramma Preventie met gezag in Den Haag

Tjisse Bosch ondersteunt de gemeente Den Haag, Openbaar Ministerie en politie bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Preventie met gezag Den Haag Zuidwest

Bekijk dit project
Project

Projectleider Weerbare Jeugd Noord-Holland Samen Veilig

Linda van Dongen is tijdelijk projectleider van het project Weerbare jeugd voor de regionale eenheid Noord-Holland

Bekijk dit project
Alle projecten