Onderzoek
Onderzoek is één van de belangrijkste pijlers van openbare orde en veiligheid. We doen beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties en effectstudies.
Dat doen we op verschillende manieren. Van gericht onderzoek waarbinnen snel antwoord gevonden wordt op actuele beleidsvragen, tot gedegen langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Lokaal veiligheidsbeleid
Wij adviseren gemeenten en politie op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan onderwerpen en werkwijzen als integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht), veilig ondernemen en uitgaan, radicalisering, persoonsgerichte aanpak, huisvesting vluchtelingen en prostitutie. Bij alle onderwerpen staat integrale samenwerking tussen alle partners in de keten centraal.

Detachering
Steeds vaker worden wij gevraagd veiligheidspartners te ondersteunen door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken of het uitvoeren van onderzoek.

Expertise DSP openbare orde & veiligheid
Wij ondersteunen overheden en uitvoeringsinstanties bij:

 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht)
 • Veilig ondernemen en uitgaan
 • Openbaar vervoer en sociale veiligheid
 • Straatintimidatie
 • Radicalisering
 • TopX-aanpak
 • Persoonsgerichte aanpak
 • Gebiedsanalyses
 • Quickscans sociale veiligheid
 • Huisvesting vluchtelingen

 

Meer weten over openbare orde en veiligheid?

Bel of mail dan met Paul van Egmond, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Aanpak Top600 en het Actiecentrum Veiligheid

Aniek Verwest is intensief betrokken bij de Top600-aanpak in Amsterdam: een aanpak gericht op veelplegers van high impact delicten.

Bekijk dit project
Project

Evaluatie en advies veiligheidsbeleid gemeente Gouda

What works en wat zijn de prioriteiten en aandachtspunten voor het veiligheidsbeleid 2019 - 2022?

Bekijk dit project
Project

De effectiviteit van veiligheidsbeleid Schiedam en Vlaardingen

Doeltreffendheid en doelmatigheid van het veiligheidsbeleid en kaderstellende en controlerende rol gemeente Schiedam en gemeente Vlaardingen

Bekijk dit project
Project

Veiligheidsprioriteiten 2018-2021 gemeente Eindhoven

Meer aandacht voor wijkgericht werken

Bekijk dit project
Project

Interventiekaart voor Veiligheidshuis regio Utrecht

Een aantrekkelijke interventietool van ruim 100 interventies

Bekijk dit project
Karel van Duijvenbooden, manager Veiligheidshuis regio Utrecht

"Ik weet niet waar de letters DSP officieel voor staan, maar voor mij betekent het: ‘Doortastend – Samen – Praktisch. Prettig samenwerken met concrete resultaten!"

Alle projecten