Onderzoek
Onderzoek is één van de belangrijkste pijlers van openbare orde en veiligheid. We doen beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties en effectstudies.
Dat doen we op verschillende manieren. Van gericht onderzoek waarbinnen snel antwoord gevonden wordt op actuele beleidsvragen, tot gedegen langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Lokaal veiligheidsbeleid
Wij adviseren gemeenten en politie op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan onderwerpen en werkwijzen als integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht), veilig ondernemen en uitgaan, radicalisering, persoonsgerichte aanpak, huisvesting vluchtelingen en prostitutie. Bij alle onderwerpen staat integrale samenwerking tussen alle partners in de keten centraal.

Detachering
Steeds vaker worden wij gevraagd veiligheidspartners te ondersteunen door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken of het uitvoeren van onderzoek.

Expertise DSP openbare orde & veiligheid
Wij ondersteunen overheden en uitvoeringsinstanties bij:

 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht)
 • Veilig ondernemen en uitgaan
 • Openbaar vervoer en sociale veiligheid
 • Straatintimidatie
 • Radicalisering
 • TopX-aanpak
 • Persoonsgerichte aanpak
 • Gebiedsanalyses
 • Quickscans sociale veiligheid
 • Huisvesting vluchtelingen

 

Meer weten over openbare orde en veiligheid?

Bel of mail dan met Paul van Egmond, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar boa’s

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Bekijk dit project
Project

25 jaar aanpak georganiseerde drugscriminaliteit onderzocht

Rapport over de uitvoering en effecten van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in de periode 1995 - 2020

Bekijk dit project
Project

Q-teams: toekomstbestendige opsporing en vervolging?

Q-teams: De politie onderweg naar toekomstbestendige opsporing en vervolging? (Foto: logo Q-teams)

Bekijk dit project
Project

Vakontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuizen van start

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan.

Bekijk dit project
Project

Handreiking aanpak High Impact Crime

Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHIC)

Bekijk dit project
Alle projecten