Nieuw prostitutiebeleid

Senior adviseur Paul van Egmond stelde voor de gemeente Almere een nieuw prostitutiebeleid op. Het oude beleid stamde uit 2000 en was verouderd, zeker met het oog op het voorstel voor de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp), de afspraken in het regeerakkoord én de flexibilisering van de markt.

Projectgroep

In Almere stelde Paul een integrale projectgroep samen met interne (toezicht en handhaving, sociaal domein, dienst stedelijke ontwikkelingen, economische zaken) en externe partners (GGD, politie, OM). Met deze groep stelde hij een conceptnota op die hij vervolgens presenteerde bij de verantwoordelijke bestuurders. Het college stemde in met de conceptnota, daarop werd de nota vrijgegeven voor inspraak en net voor het reces in de zomer van 2018 stelde de raad het vestigingsbeleid vast.

Beleidsnota prostitutie en seksbranche

Met de nieuwe beleidsnota streeft de gemeente Almere naar een seksbranche die veilig is voor sekswerkers en voor klanten. Dit doel moet bereikt worden door in te zetten op de volgende vier speerpunten:

  1. regulering van de vergunde branche
  2. aanpak van misstanden
  3. versterken van de positie van de prostituee
  4. toezicht en handhaving.

Informatie

Wil je meer weten over prostitutiebeleid, neem dan contact op met Paul van Egmond. Hij staat je graag te woord!