De  instroom in de Binnenvest (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) in Leiden neemt al enkele jaren op rij toe. Het lijkt er op dat steeds meer mensen dakloos worden of dreigen te worden. Welke specifieke groepen melden zich aan en wat zijn de achterliggende oorzaken van hun problemen? De gemeente Leiden wil de oorzaken onderzoeken en vervolgens handvatten creëren voor een preventieve aanpak, met als doel de instroom beperken.

Instroom

In de Binnenvest wordt onderscheid gemaakt naar vier verschillende groepen instromers: jongeren, alleenstaanden, gezinnen en mensen die in hun netwerk verblijven en in beeld zijn bij de Binnenvest. Binnen deze specifieke groepen kunnen de problematiek en de achterliggende oorzaken verschillen.

DSP ging in opdracht van de gemeente Leiden op zoek naar achtergronden, specifieke oorzaken én naar aangrijpingspunten om dakloosheid te voorkomen. Want, voorkomen is (nóg) beter dan genezen.

DSP voerde dit onderzoek en bijbehorend advies graag uit omdat de doelgroep en de professionals werkzaam in deze sector ons na aan het hart liggen.

Download hier het rapport

Meer weten?

Meer informatie over dakloosheid of kwetsbare groepen in de samenleving? Bel ons of kom langs voor een kennismaking.