Profiel

Ik werk inmiddels al ongeveer 25 jaar op het terrein van gezondheidszorg en welzijn voor zowel landelijke als regionale opdrachtgevers. Op landelijk niveau voer ik beleidsonderzoek en advies uit naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen zoals de hervorming van de langdurige zorg, de veranderingen van de  AWBZ naar de Wmo, de positie van patiënten en cliënten in het nieuwe stelsel en evaluaties van wetgeving.

Op regionaal niveau word ik vooral gevraagd als kwartiermaker of procesbegeleider bij innovatieve samenwerkingsverbanden of bij het ontwikkelen van gezamenlijk gedragen visies. Zo heb ik vier jaar lang gewerkt als coördinator van de Academische Werkplaats OGGZ van de G4 waarin GGD-en, gemeenten en universiteiten samenwerken om wetenschap meer praktijk gestuurd-  en de praktijk meer evidence based te laten werken op het terrein van de OGGZ.

Samen met de gemeenten in de Zaanstreek, collega Mia Dieters (Wonen) en het veld  (cliënten, sociale wijkteams, zorgaanbieders, woningcorporaties) ontwikkelde ik o.a. de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Typisch Christel

  • Ik wil oprecht engagement combineren met vakmanschap.
  • Ik ga voor de hoogst mogelijke kwaliteit binnen de afgesproken kaders.
  • Een goede samenwerking met opdrachtgevers en collega’s vind ik cruciaal.