Zorg en ondersteuning
Gemeenten zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk thuis laten wonen van mensen. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger, ruimte voor professionals en een betere aansluiting tussen formele en informele zorg. We helpen gemeenten met deze opgaven en met het opzetten en evalueren van pilots en cliëntervaringsonderzoek.

Veilig opgroeien en opvoeden
Voor de meeste kinderen en jongeren verloopt het dagelijkse leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Wij weten hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak om kindermishandeling te voorkomen  of het bieden van de juiste jeugdhulp. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten en instellingen.

Participatie en werk
De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Door deze wet hebben gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die voorheen in de WSW of de Wajong zaten. Wij worden als onafhankelijk bureau regelmatig gevraagd om de ervaringen met de nieuwe wet in kaart te brengen.

Expertise DSP sociaal domein
Wij ondersteunen gemeenten en uitvoeringsinstellingen bij:

Wil je meer weten over het thema Sociaal domein of over een van de DSP-projecten die binnen dat domein vallen?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom, ze vertelt je er graag meer over.

Project

Doorontwikkeling wijksteunpunten in Opmeer

Onderzoek naar de behoefte van inwoners en professionals voor de invulling van de wijksteunpunten.

Bekijk dit project
Project

Kansen voor anders werken

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein

Bekijk dit project
Project

Bouwen door de buurt – Pilot Almere

Bewoners van de Kruidenwijk in Almere kunnen in de pilot 'Bouwen door de buurt' in hun eigen buurt op zoek naar een plek voor een woning. DSP monitort de ervaringen van betrokkenen in de pilot (Afbeelding door Lotte Boas van Hogeschool Windesheim).

Bekijk dit project
Project

Huiskamers van de Wijk in Hoeksche Waard

Onderzoek naar de meerwaarde van de Huiskamers van de Wijk en advies voor monitoring van de doelen

Bekijk dit project
Diane den Tuinder, projectleider Huiskamers van de Wijk

"DSP was prettig en alert in het contact, waardoor de juiste gesprekken ontstonden. Het eindresultaat is ondersteunend aan ons ontwikkelproces."

Project

De menselijke maat in gemeentelijk beleid

Vooronderzoek in gemeente Utrecht naar de menselijke maat: worden burgers fatsoenlijk geholpen?

Bekijk dit project
Alle projecten