Poppodium Hedon klaar voor volgende stap

DSP-groep concludeert na onderzoek in opdracht van de gemeente Zwolle dat poppodium Hedon klaar is voor een volgende (uitbreidings)stap. Zowel qua capaciteit als qua organisatie. De DSP-onderzoekers komen voor Hedon uit op het volgende model dat past ‘op de schaal van Zwolle’.

  • Een grote zaal met capaciteit van ongeveer 1500 bezoekers (eventueel flexibel te verkleinen).
  • Een tweede zaal (upgrade kleine zaal) met capaciteit van 500. Voor deze zaal is het de moeite waard te onderzoeken of dit een gecombineerde pop- en concertzaal (gericht op klassieke muziek en Jazz) kan zijn.
  • Een café/restaurant met buitenterras waar voldoende ruimte is voor de inloop en uitloop met een klein podium.

Senior adviseur cultuur & media Jurjen Weemstra werkte binnen deze opdracht samen met Tobias Woldendorp (WoldendorpWildervank). Tobias werkt als zelfstandig (senior) adviseur sociaal veilig ontwerp en beheer aan complexe stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven.

Quickscan 2009

De wensen van Hedon werden in 2009 ook al door DSP opgetekend (Tobias was destijds ook betrokken). Dus dit onderzoek is een ‘quick actualisatie’. Waar we in 2009 ook stil stonden bij de financiële consequenties van uitbreiding, is er door de gemeente voor gekozen dat nu (nog) achterwege te laten. De focus lag nu op het beoordelen van de uitbreidingsambitie en het actualiseren van het Programma van Eisen.

Unieke functie Hedon

Wij denken dat Hedon een uniek aanbod biedt in stad en regio. Mede dankzij Hedon wordt Zwolle gezien als de ‘hiphophoofdstad’ van Nederland. Dankzij de worteling in de Zwolse jongerencultuur en de samenwerking met andere (culturele) presentatie-instellingen, vervult het poppodium een unieke functie ten aanzien van (pop)muziek en talentontwikkeling. DSP ziet veel potentie voor publieksuitbreiding in de groeiregio Zwolle. Het poppodium laat nu al mooie publieksaantallen zien. Daarbij ziet geen van de andere Zwolse culturele instellingen (als theater De Spiegel en het Academiehuis Grote Kerk) een (grote) overlap in programmering of publieksbereik met Hedon. Nu niet, maar ook niet bij de eventuele realisatie van nieuwbouwplannen.

Oude belastingkantoor

Er zijn voordelen aan nieuwbouw op de huidige locatie, maar alles afwegend is hergebruik van bestaand vastgoed in de vorm van het oude belastingkantoor kansrijker. De sterke punten van deze plek winnen het ruimschoots van de zwaktes. Niet voor niets staat in de recent vastgestelde gebiedsvisie voor het Noorderkwartier een optie voor nieuwbouw op deze plek.

Verantwoording

We hebben de opdracht uitgevoerd in twee fases:

  1. In de eerste fase zijn we ingegaan op de vraag wat een wenselijke en haalbare schaal is voor Hedon voor de middellange termijn.
  2. In de tweede fase hebben we vervolgens het Programma van Eisen (op hoofdlijnen) geactualiseerd. Daar kwam ook de vraag aan bod of ‘vernieuwbouw’ op de huidige locatie in de rede ligt, of juist nieuwbouw op een andere locatie binnen het Noorderkwartier.

We hebben het onderzoek uitgevoerd aan de hand van documentenstudie, interviews en twee schouwen.

DSP deed meer onderzoek naar poppodia

Zo verkende DSP-groep in 2023 Scenario’s voor een toekomstbestendige organisatie en accommodatie voor poppodium De Spot

En in mei 2022 – na Corona – had het publiek knaldrang en de sector zelf ook. Maar de coronacrisis had tot schade geleid bij poppodia. DSP werd gevraagd de schade in kaart te brengen en voorstellen voor herstel te doen voor ‘Een weerbare popsector‘.

Tijdens Corona – in 2020 – deed DSP onderzoek naar de Poppodia in tijden van Covid-19. Hoe stond het met omzetverlies en tekorten die waren ontstaan door de coronacrisis?