De regio Oost-Brabant heeft DSP-groep gevraagd ondersteuning te bieden bij de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Oost-Brabant bestrijkt een gebied met 38 gemeenten en 4 grote steden: Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Helmond en Oss.

Manja Abraham en Alwien Bogaart vervullen een duo-functie van projectleider implementatie.

Projectgroep Wvggz Oost-Brabant

In Oost-Brabant heeft de Stuurgroep “Verward, en dan…? de regie over de implementatie van de Wvggz. Vanaf begin dit jaar is de Projectgroep Wvggz actief om de implementatie van deze nieuwe wet in de regio Oost-Brabant te begeleiden. In deze projectgroep zitten afgevaardigden van GGZ Eindhoven, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel, het OM, de politie, verschillende gemeenten, vertegenwoordigers van patiënten en verwanten en het Regiobureau IV. Gelet op de omvang van dit project, de snelheid die geboden is en de inhoudelijke benodigde kennis, is besloten om een projectleider aan te stellen. DSP is enthousiast deze opdracht te mogen uitvoeren.

Rol duo-projectleider

DSP werkt met betrokken partners gezamenlijk aan o.a. het opstellen van gedragen handreikingen voor de verschillende onderdelen in de wet en de te maken keuzes die daarbij voor Oost-Brabant gelden. Ook schrijven de projectleiders een basis-variant collegevoorstel waarmee de afzonderlijke 38 gemeenten na het zomerreces zelf aan de slag dienen te gaan om tot bestuurlijke besluitvorming te komen.

Bijeenbrengen en bewustzijn vergroten

Concreet zijn de DSP-projectleiders hard bezig om samen met de gezamenlijke opdrachtgevers de verschillende ketenpartners uit Zorg, Veiligheid en Sociaal domein bijeen te brengen. En het bewustzijn bij met name de kleinere gemeenten te vergroten. Alle gemeenten zijn straks immers zelf aan zet.
DSP-groep koppelt bevindingen terug aan de projectgroep en thematische werkgroepen, stimuleert gedachtevorming en helpt met het voorbereiden van keuzen. Het is een bijzondere opdracht die zich onder andere kenmerkt door de enthousiaste en betrokken deelnemers in de projectgroep en werkgroepen.

Meer lezen over de invoering van de Wvggz

Meer weten over ondersteuning bij de invoering van de Wvggz in Oost-Brabant of elders?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt je er graag meer over.