Visie Wet verplichte GGZ Almere

De gemeente Almere wil in afstemming met de andere gemeenten in Flevoland (Lelystad, Dronten, Urk, Zeewolde, Noordoostpolder) een visie vormen op de (keuzen in de) Wet verplichte GGZ. Daarna wil ze deze uitwerken en implementeren in het komende jaar. Centrale uitgangspunten hierbij zijn dat geredeneerd wordt vanuit cliëntenperspectief, dat domeinoverstijgend wordt samengewerkt tussen zorg, veiligheid en sociaal domein, en dat wordt aangesloten bij wat er al is en goed loopt.

Paul van Egmond en Christel Scholten aan de slag voor Almere

Almere heeft DSP-groep gevraagd hen hierbij te ondersteunen. Paul van Egmond (projectleider) en Christel Scholten (adviseur) gaan met veel enthousiasme aan de slag samen met Almere. Allereerst wordt in een brede ronde intensief gesproken met alle stakeholders inclusief ervaringsdeskundigen. DSP-groep koppelt bevindingen terug, stimuleert gedachtevorming en helpt met het voorbereiden van keuzen in de opgerichte Gideonsbende bestaande uit ambtenaren Zorg, Veiligheid en Sociaal Domein en een ervaringsdeskundige.

Meer lezen over de invoering van de Wvggz

Wil je meer weten over dit project in Almere of over de Wet verplichte GGZ?

Neem dan contact op met Paul van Egmond of Christel Scholten. Zij vertellen je er graag meer over.