Advies Wvggz aan gemeente Amsterdam

Op 1 januari 2020 zal de Wet verplichte GGZ (Wvggz) in werking treden. De gemeente Amsterdam vroeg DSP-groep (Christel Scholten en Annelijn Remmelink) te adviseren op welke wijze de gemeente Amsterdam invulling zou kunnen geven aan de gemeentelijke taken die zijn vastgelegd in de Wvggz.

In een uitgebreide inventarisatieronde onder alle Amsterdamse ketenpartners (zorg, veiligheid, sociaal domein, cliënten en familieleden) zijn de kansen die partners zien met de wet opgehaald en is uitvoerig ingegaan op alle gemeentelijke taken, en de mogelijke invulling daarvan.

De opbrengst daarvan is in verschillende sessies besproken in de gemeentelijke projectgroep Wvggz* en heeft geresulteerd in een uitgewerkt advies. In vervolg hierop gaat de gemeente Amsterdam in overleg met de ketenpartners om de implementatie van de Wvggz nader vorm te geven.

 

*De deelnemers aan de gemeentelijke projectgroep van mei tot november 2018 waren OJZ, OOV, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, GGD en DSP-groep.

Meer lezen over de invoering van de Wvggz

Meer weten over de de ondersteuning bij de Wvggz in Amsterdam of over implementatie binnen uw eigen gemeente?

Bel of mail dan met Christel Scholten. Zij vertelt je graag meer.